Skip to Content

Exames finais (non presenciais) de materias pendentes da ESO.

O calendario de exames de materias pendentes da ESO é o que se detalla a continuación.

Aclaración:

  • Son os exames de materias pendentes de cursos anteriores e non das avaliacións suspensas deste curso.
  • Os exames son telemáticos (ou sexa, non implican presenza física no centro). Se houbera notificación de incorporación física do alumnado ás aulas actualizaríamos esta información.
  • O calendario faise para evitar solapamentos horarios. Non obriga a ningún departamento a realizalos deixando liberdade para avaliar con traballos ou como estime oportuno.
  • O horario destinado a cada materia é o tempo máximo que se pode empregar. Non se obriga a usalo todo e cada departamento será o responsable de comunicar ao alumnado a duración que considere oportuna.
   Luns 18   Martes 19   Mércores 20   Xoves 21   Venres 22

 09:30

11:00 

         Bioloxía e xeoloxía

 11:30

13:00 

     

 Ámbito

científico-matemático

 Cultura clásica

  

 

 

 

Luns 25

 Martes 26   Mércores 27   Xoves 28  Venres 29

09:30

11:00 

Educación plástica  Francés Língua castelá Oratoria

 Tecnoloxía 

11:30

13:00 

Física e química Inglés Língua galega Matemáticas

 Ciencias sociais page | by Dr. Radut