Saltar navegación.
Inicio

Entrega de notas da convocatoria de setembro

O boletín de notas da cualificacións entregarase o luns 6 de setembro ás 10 h.

O período de reclamacións e matrícula terá lugar do 6 ao 8 de setembro até as 13 h.


AVISO. No momento da entrega de notas, o alumnado debe entregar os libros de texto que teña pendentes.