Saltar navegación.
Inicio

Reunión de inicio de curso coas familias (curso 2020-21)

Convocamos ás familias do alumnado de ESO e BAC a unha reunión informativa de inicio de curso coas titoras/es dos grupos. 

  De 10.00 a 11.00 De 11.30 a 12.30 De 13.00 a 14.00
XOVES 17 DE SETEMBRO 1º ESO A / 1º ESO B 2º ESO A /2º ESO B 3º ESO A / 3º ESO B
VENRES 18 DE SETEMBRO 4º ESO / 1º BAC 2º BAC  

 

As familias accederán pola porta lateral do centro (fronte á rotonda), onde serán chamados para acompañar ao/á titor/a ao punto de reunión. Para respectar as medidas de seguridade, prégase que asista un/ha único/a proxenitor/a ou titor/a legal por alumna/o.

As reunións terán lugar en espazos amplos e ventilados e gardarase a distancia de seguridade. É necesario que cada familiar acuda ao centro cun bolígrafo propio para asinar documentación.