Saltar navegación.
Inicio

Asamblea de convivencia

Comezamos a realizar nas titorías as asambleas de convivencia.

Falamos os problemas e conflitos do grupo e buscamos solucións beneficiosas para todos, ao tempo que valoramos o noso comportamento nas clases, actitudes na aula e no centro, o coidado dos materiais e instalacións, o respecto aos demais....

Reflexionamos sobre o comportamento grupal e a responsabilidade individual de cada un de nós na marcha da boa convivencia, adquirimos compromisos e establecemos as nosas propostas de mellora, que plasmamos nos paneis do taboleiro da aula para ter estas cuestións moi presentes.