Biblioteca

Revistas escolares

Pais/Nais

PROGRAMACIÓN CURSO 2019/20

No seguinte enlace está a programación didáctica do Departamento de Xeografía e Historia para o curso 2019/20.

 

Profesorado:

 

Collazo García, Silvia
López Sabio, Mª Teresa
Rey Alonso, Juan José
Ríos Camacho, Xosé Carlos (X.D.)
Rodríguez García, Ana
Romero Pernas, Mª Del Pilar