Reunións

Comisión Coordinación Pedagóxica

O vindeiro luns 8 de setembro terá lugar unha reunión en sesión ordinaria da Comisión Pedagóxica de Centro.

Claustro extraordinario

Hoxe mércores, 2 de xullo, reúnese en sesión extraordinaria o Claustro deste centro.

Comisión de Convivencia

O vindeiro 30 de xuño haberá unha reunión da Comisión de Convivencia do Centro.

Consello escolar

O vindeiro 30 de xuño reunirase en sesión ordinaria o Consello Escolar do Centro.

Claustro ordinario

O vindeiro 25 de xuño reunirase en sesión ordinaria o Claustro de profesores deste Centro.

Consello Escolar Extraordinario

O venres día 6 de xuño de 2014 o Consello Escolar reunirase en sesión extraordinaria.

CONSELLO ESCOLAR EXTRAORDINARIO

O vindeiro venres, 16 de maio, haberá unha reunión do Consello Escolar extraordinario.

CONSELLO ESCOLAR EXTRAORDINARIO

O mércores 23 terán lugar dúas sesións extraordinarias do Consello Escolar do Centro.

Claustro

O xoves 10 de abril terán lugar no centro dúas reunións extraordinarias do claustro de profesores do instituto.

Comisión Coordinación Pedagóxica

O martes 1 de abril tivo lugar no Centro unha reunión da Comisión de Coordinación Pedagóxica.

Claustro

O martes 25 de febreiro terá lugar unha reunión, en sesión ordinaria, do Claustro do Centro.

Comisión Coordinación Pedagóxica

O martes 18 de febreiro terá lugar unha reunión da C.C.P. do Centro.

CONSELLO ESCOLAR

O vindeiro martes 28 de xaneiro terá lugar unha reunión en sesión ordinaria do Consello Escolar do Centro.

Previamente haberá unha reunión da Comisión Económica.

Observatorio de convivencia

O vindeiro martes 5 de novembro haberá unha reunión do Observatorio de Convivencia do Centro.

Consello Escolar

O vindeiro martes 5 de novembro haberá unha reunión en sesión ordinaria do Consello Escolar do Centro.

Distribuir contido