ASAMBLEA ORDINARIA DA ANPA DO MGB

A Xunta Directiva da ANPA do MGB convoca unha Asamble Ordinaria, que terá lugar o día 17 de outubro de 2007, ás 19:45 horas, en 1ª convocatoria, e ás 20:00 horas en 2ª convocatoria, no salón de Actos do Centro

ORDE DO DÍA:

  • Resume de actuacións realizadas o curso pasado
  • Número de asociad@s
  • Baixas na Xunta directiva
  • Representante da ANPA no Consello Escolar
  • Informe do 1º Consello Escolar do presente curso
  • Horario de atención a asociad@s
  • Rogos e preguntas