RECOLLIDA DE TÍTULOS BACHARELATO E E.S.O.

Os alumnos que remataron a ESO ou o Bacharelato no curso 2005/2006 poden pasar a recoller os seus títulos na Secretaría do Centro