ELECCIÓN DE DÍAS FESTIVOS CURSO 2007/2008

Na súa sesión do mércores 19 de setempro o Claustro de Profesores do MGB elixiu como días festivos o venres 2 de novembro (ponte día de defuntos) e o mércores 6 de febreiro (mércores de cinza).