Reparto de libros do Fondo Solidario para a ESO

A adxudicación definitiva do Fondo Solidario de Libros publicarase o martes, 14 de setembro, no taboleiro de anuncios situado no interior do centro (tal e como se recolle no artigo 13 bis da Orde).

Recordamos que as persoas solicitantes poderán consultar por vía electrónica o seu expediente, a través da aplicación Fondolibros, empregando a Chave 365 ou o certificado dixital da Fábrica Nacional da Moeda e Timbre.

O reparto de libros do Fondo Solidario de Libros da ESO realizarase nas seguintes datas e horarios:

       Grupo       XOVES, 16 DE SETEMBRO                   Grupo       VENRES, 17 DE SETEMBRO
1º ESO A 9:45h - 10:15h 3º ESO A 9:45h - 10:15h
1º ESO B 10:15h - 10:45h 3º ESO B 10:15h - 10:45h
1º ESO C 10:45h - 11:15h 3º ESO C 10:45h - 11:15h
2º ESO A 11:30h - 12:00h 4º ESO A 11:30h - 12:00h
2º ESO B 12:00h - 12:30h 4º ESO B 12:00h - 12:30h
2º ESO C 12:30h - 13:00h

O alumnado, dentro da franxa horaria asignada, deberá traer o documento coa adxudicación que se lle entregará durante as presentacións asinado polo seu pai, a súa nai ou titor legal, ir á conserxería onde lle farán unha copia do mesmo e lles indicarán a onde dirixirse.