Volta ao centro en setembro

A partir de mañá, 1 de setembro, volve a actividade ao noso centro. Á espera das indicacións da consellería para o inicio das clases o 16 de setembro, lembrade:

1. Se tes síntomas compatibles coa COVID 19, non acudas ao centro e busca asistencia sanitaria.

2. Catro indicacións básicas para os primeiros días de exames e notas:

  • O uso de mascarilla é obrigatorio en todo momento.
  • Mantén a distancia de seguridade e non compartas material.
  • Hixieniza as mans ao entrar e ao saír.
  • Segue en todo momento as indicacións do profesorado.