Devolución dos libros de 2º de Bacharelato do Fondo da ANPA

O alumnado de 2º de Bacharelato deberá devolver os libros que ten en préstamos do Fondo da ANPA os días 21 e 22 de xullo, de 10 a 12h.

As alumnas e alumnos con materias suspensas para setembro ou que non superaron a ABAU poderán agardar a setembro para a devolución dos libros.