Matricula ordinaria para o curso 2020-2021

A matricula ordinaria para o curso 2020-2021 realizárase os primeiros días de xullo segundo o seguinte calendario:

Curso Días de matricula Impreso de matricula
2º Bacharelato 1 e 2 de xullo

Impreso 2º Bac-Artes / Impreso 2º Bac-Ciencias ou Humanidades

1º Bacharelato 3 e 6 de xullo

Impreso 1º Bac-Artes / Impreso 1º Bac-Ciencias ou Humanidades

4º ESO 7 de xullo Impreso 4º ESO
3º ESO 8 de xullo Impreso 3º ESO / Impreso 3º PMAR
2º ESO 9 de xullo Impreso 2º ESO
1º ESO 10 de xullo Impreso 1º ESO

As solicitudes deben presentarse na secretaría do centro seguindo as normas de hixiene que a situación actual obriga. Para poder cumplir co distanciamento social e garantir a seguridade das familias e do persoal do centro, será preciso solicitar cita previa no teléfono 986590104.

O alumnado que veña doutro centro, agás os procedentes do CEIP "Pérez Viondi" ademais da documentación que figura relacionada abaixo deberán meter no sobre branco unha certificación académica oficial dos estudos realizados anteriormente.

O alumnado no momento da matricula presentará:

Os impresos deberán descargarse das ligazóns sinaladas en azul. O sobre blanco deberá mercarse.

As dúbidas sobre a materias ou itinerarios serán atendidas nos seguintes enderezos:

  • pilmeijome@iesgarciabarros.org (orientadora)
  • direccion@iesgarciabarros.org (directora)