Admisión Alumnado para o curso 2019-2020

Todo o alumnado que fixo a solicitude de admisión dentro do prazo establecido (1 ao 20 de marzo) está admitido no centro.

O alumnado que fixo a solicitude fóra de prazo terá que esperar a que a Inspección Educativa lle asigne a praza, previsiblemente, os primeiros días de xullo.

Tamén teñen praza tódolos alumnos procedentes do noso centro adscrito (CEIP "Pérez Viondi) que fixeron a reserva de praza no seu momento.