Resolución ás revisións das reclamacións presentadas aos Departamentos

As resolución ás reclamacións presentadas ante os Departamentos Didácticos serán entregadas o venres 29 ás 10:00h na Secretaría do Centro.