Lista definitiva de admitidos ou en lista de espera para 1º de Bacharelato 2018/19

Transcurridos os prazos legais pertinentes sen a existencia de ningunha reclamación á listaxe provisional, elévase a definitiva a listaxe  de admitidos ou en lista de espera en 1º de Bacharelato  para o vindeiro curso.