Contido da charla da ABAU 2018

Logo da charla organizada polo Departamento de Orientación e impartida polo profesor Augusto Otero (6 de abril) para o alumnado de 2º Bacharelato sobre a normativa vixente e aspectos prácticos da ABAU 2018, adxuntamos ficheiro do contido da mesma que pode ser consultado neste documento.