Entrega de Títulos de Bacharelato e da ESO

O alumnado que rematou os estudos de Bacharelato ou a ESO neste centro no curso 2015/2016 ou anteriores pode pasar pola Secretaría a recoller o título correspondente.