Circular Informativa nº 5 - Curso 2017/2018

Circular informativa nº5 do curso 2017-2018, coa información relativa ao comezo do curso.