Comisión de Coordinación Pedagóxica

O martes, 19 de abril de 2016, terá lugar unha reunión da Comisión de Coordinación Pedagóxica do Centro.