Diversas reunións

O martes 26 de xaneiro tiveron lugar no Centro reunións dos seguintes equipos: a Comisión de Coordinación Pedagóxica, a Comisión Económica, o Consello Escolar e a Comisión de Convivencia.