Claustro ordinario

O vindeiro martes 13 de outubro terá lugar unha reunión en sesión ordinaria do Claustro de profesores de Centro.