Comisión de Coordinación Pedagóxica

O vindeiro venres 9 de outubro terá lugar unha reunión en sesión ordinaria da Comisión de Coordinación Pedagóxica do Centro.