Claustro ordinario

O martes 8 de setembro terá lugar unha reunión ordinaria do Claustro do Centro.