Comisión de Convivencia

O martes, día 30 de xuño, haberá unha reunión, en sesión ordinaria, da Comisión de Convivencia do Centro.