CONSELLO ESCOLAR EXTRAORDINARIO

O mércores 23 terán lugar dúas sesións extraordinarias do Consello Escolar do Centro.