Reunión do Claustro

O luns 10 de setembro terá lugar a 1ª reunión ordinaria do Claustro correspondente ao curso 2012/2013.