Reunión do Claustro

Mañá mércores 21 de marzo, ás 16:30 horas, o Claustro do centro reunirase en sesión ordinaria.