Observatorio de Convivencia

Despóis da reunión do Consello Escolar do próximo martes 24 de xaneiro de 2011, reunirase o Observatorio de Convivencia.