Reunión cos pais e as nais

O próximo mércores 28 de setembro, según o horario seguinte:

1º ESO e 2º ESO: 19h

3º ESO e 4º ESO: 19h30'

e 2º BACHARELATO: 20h

terá lugar na sala de usos múltiples do centro, a primeira toma de contacto entre a dirección, a xefatura de estudos, os titores, e os/as pais, nais ou titores legais do alumnado do centro.