Skip course categories

Skip available courses

Available courses

USO DAS IMAXES

Todos os arquivos PDF e demais imaxes da aula son para uso estrictamente persoal, non se poden difundir, compartir,... con ningunha outra persoa nin en medio público.

Aula virtual do curso de Ciencias da Terra e do Medio Ambiente para 2º de BAC

Aula virtual Bioloxía e Xeoloxía 4 ESO

Curso de Xeoloxía para 2º de Bacharelato

Curso de Ciencias para o mundo contemporáneo para alumnos de 1º BAC

Recursos multimedia para Ciencia Naturais de 1º ESO.

Curso intensivo preparación PAU

Impartido pola profesora Alejandra Pérez Caaveiro durante o curso 2019/2020.

Impartido pola profesora Alejandra Pérez Caaveiro durante o curso 2019/2020.

Curso de Cultura Audiovisual para alumnos de 1º de Bacharelato

Curso de Filosofía para o alumnado de 4º da E.S.O.

Curso de Antropoloxía Social e Cultural para o alumnado de 2º de Bacharelato

Curso de Histeria da filosofía para o alumnado de 2º de Bacharelato

Curso de Filosofía para o alumnado de 1º de Bacharelato

Curso de Física y química de 4º ESO
Química de 2º de Bacharelato
Electrotecnia de 2º de Bacharelato
CURSO de FÍSICA, 2º BACHILLERATO, 11-12

leçons virtuelles 4eme année ESO
leçons virtuelles 3eme année ESO
leçons virtuelles 2eme année ESO
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Ressources multimédia pour Français 1º ESO

Curso de Lingua e Literatura Galegas para alumnado de reforzo de 2º de Bacharelato.

Impartido pola profesora María Vilasó.

Curso de Literatura Universal optativa para 2º de Bachillerato

Curso de Literatura Universal optativa para 1º de Bachillerato

Curso de lingua galega para primeiro ciclo de ESO.

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Curso de Lingua e Literatura Galegas para alumnado de 4º de ESO.

Impartido pola profesora María Vilasó.

Complementos para Lingua e Literatura de 3 ESO e outros materiais interesantes.
Curso de Lingua e Literatura galegas para alumnos de 2º de Bacharelato impartido por Carlos Loureiro

Curso de Lingua e Literatura Galegas para alumnado de 1º de Bacharelato.

Impartido pola profesora María Vilasó.

Mateiral para completar aula virtual de 2º Bach. 

  • Taller literario
  • Estudo de xéneros literarios con obras actuais.

Materiais para o curso de Lingua Galega e Literatura de 2º de Bacharelato.


Curso de galego
  • para alumnos que acaban de chegar ó país galego procedentes de comunidades que se relacionan en español.
  • para alumos do Proxecto de Diversificación curricular.
  • para alumnos de grupos de reforzo de Lingua Galega e Literatura.
  • para alumnos con dificultades que precisan reforzo.
Material de inmersión ao galego para alumnos romaneses e árabes
Key to workbook exercises
Links to useful websites
Songs
Curso de Inglés para terceiro da ESO
Curso de Inglés para PMAR-3º de ESO

Actividades para alumnos de 2º de bacharelato.
Key to exercises
Songs
Links to useful websites

Curso de inglés para alumnos de 1º de bacharelato

Curso de Grego II para alumnos de 2º de Bacharelato.

Curso de grego para alumnos de 1º de Bacharelato

Curso de Latín para alumnos de 4º de ESO

Curso de Cultura Clásica para os alumnos dos grupos de 4º A e 4º C.
Curso de I de Bacharelato de Latín para o curso académico 2017/2018

Curso de latín de 2º de bacharelato para o curso 2017/2018

Aula virtual de Lengua Castellana y Literatura II (2º de Bachillerato). Curso 2019-20

Curso de Literatura Universal optativa para 1º de Bachillerato
Curso de Literatura Universal optativa para 2º de Bachillerato
Curso de Lengua Castellana y Literatura para alumnos de cuarto de ESO.
Recursos multimedia para Lingua Castelá e Literatura de 2º ESO.

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II

Curso de Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais (I)

Aula virtual de Matemáticas de 4º ESO

Curso de matemáticas para 1º Bacharelato, 2019/20.

Recursos para a materia
Curso de matemáticas para alumnos de 1º de ESO

Escriba aquí una concisa e interesante descripción del curso
Curso de Música para alumnos de 3º de ESO

Curso de Tecnologías para 2º de ESO, 2019-2020

Curso de Tecnoloxías para 3º de ESO, 2019-20

Curso de Tecnoloxía para 4º de ESO, 2019-20

Curso de Tecnoloxía Industrial I de 1º Bacharelato, 2018-19

Curso de Tecnología de la Información y Comunicación de 1º de Bachillerato, para o alumnado que cursa a materia como pendente.

Curso con información, recursos, ... para o alumnado con Tecnoloxías pendente.

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Curso de Historia para alumnos de 2º de Bacharelato

Curso de Ciencias Sociais de 2º ESO, 2010-2011.
Curso de Ciencias Sociais de 1º ESO.
Curso de Ciencias Sociais para alumnos de 3º de ESO

Curso de Historia do Mundo Contemporáneo para alumnado de 1º Bacharelato

Curso de Xeografía para 2º de Bacharelato, curso 2018/19

HISTORIA, 4º ESO A. Curso 2016/2017.

Aula virtual correspondente ao seminario de formación do profesorado sobre manexo do Moodle, a realizar durante o curso 2019-20

Aula virtual do "Obradoiro Abalar" e do Grupo de Traballo "Formación en novas tecnoloxías aplicadas á educación e Abalar"

Aula virtual para o alumnado de Relixión de 1º ESO

Curso de educación física impartido pola profesora Alejandra P. 2019/2020

Recursos para a preparación da materia Bioloxía e Xeoloxía de 1ºBACH

Curso virtual para o alumnado de Historia do Mundo Contemporáneo de Ana Fernández

Aula virtual para el alumnado de 2º E.S.O. en el I.E.S. Manuel García Barros

curso aula virtual profesorado

curso aula virtual para profesorado

Espazo Virtual  da curtametraxe de animación " Dairas " realizada polo Taller de Creación artística do MGB.
Guión orixinal e dirección: Miguel A. Carbajal Porto

Skip noticias do sitio

Noticias do sitio

(No news has been posted yet)