Académica

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Profesorado do Departamento:

  • Beatriz Reboredo Nogueira. Profesora de Audición e Linguaxe.

          - Imparte clases de apoio- audición e linguaxe con alumnado de ESO durante 3 días semanais.

          - Hora de atención a pais/nais: venres de 12:45´a 13:35´

  • Ana Belén García Codesido. Profesora de Pedagoxía Terapéutica.

        - Imparte clases de apoio con alumnado de ESO.

        - Hora de atención a pais/nais: luns de 12:45´a 13:35´

  • Carmen Martín-Esperanza Pérez. Xefa do Departamento de Orientación.

        - Hora de atención a pais/nais: luns de 10:45´a 11:35´

        - Atención alumnado: recreos.

  • Paz González Villamayor, profesora de Formación e Orientación Laboral en Ciclos de FP( F.O.L.).

        Profesores que forman parte do Departamento durante o curso 2018-19:

  • Ámbito Lingüístico: Isabel Mouriño Botana
  • Ámbito Científico: José Golpe Estévez

CONTACTA COAS UNIVERSIDADES GALEGAS:

Santiago             A Coruña              Vigo

Comisión Interuniversitaria de Galicia CIUGA

Consultas sobre a FP

ENSINANZAS ESPECIAIS E DE ADULTOS

 

 

 

 

 

 

Distribuir contido