Novidades

Novidades

 

 

 

 

 

 

  


HORARIO PRESENTACIÓNS INICIO DE CURSO 2020-21

Mércores, 23 de setembro

   10:00 horas  autobús na 1ª parada
   10:30 horas 1º ESO
   11:00 horas 2º ESO
   11:30 horas 1º Ciclos Medios
   12:00 horas 1º Bacharelato Ciencias
   12:15 horas 1º Bacharelato Sociais-Humanidades
   12:30 horas 1º Ciclos Superiores

Xoves, 24 de setembro

   10:00 horas  autobús na 1ª parada                       
   10:30 horas 3º ESO
   11:00 horas 2º curso Ciclos Medios
   11:30 horas 2º Bacharelato
   12:00 horas 2º curso Ciclos Superiores

Venres, 25 de setembro

   10:00 horas  autobús na 1ª parada                        
   10:30 horas 4º ESO
   11:00 horas 1º FPBásica
   11:30 horas 2º FPBásica

 

LIBROS DE TEXTO FONDO SOLIDARIO

As listaxes definitivas están publicadas no taboleiro de anuncios do Centro. Tamén se poden consultar telematicamente na aplicación Fondo Libros coa Chave 365.

 

DATAS E HORARIO PARA A RECOLLIDA DOS LIBROS E VALES DE MATERIAL

Venres, 18 de Setembro    

 

10:00  a 12:00 horas

        1º ESO

 

 

  12:10 a 14:00 horas

        2º ESO

 

 

Luns, 21 de Setembro

 

10:00  a 12:00 horas

        3º ESO

 

 

  12:10 a 14:00 horas

        4º ESO

 

 

Deberá recollelos a persoa solicitante. Poderase autorizar, por escrito, a unha persoa maior de idade acompañando copia do DNI do solicitante e da persoa autorizada.


 

Becas MEC para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

Calendario        Como solicitar        Documentación

 


 

Ao alumnado que non entregue os libros do fondo solidario, que precisou para preparar os exames de setembro, non lle serán entregadas as notas ata que o faga.


 As listaxes definitivas dos libros de texto do fondo solidario poderanse consultar no taboleiro do centro o día 14 de setembro.

Para a recollida dos libros e vales de material publicaranse, por este medio, datas e horario. Será a partir do 16 de setembro.

 


 

Entrega de notas para o alumnado que se examina en setembro:

venres, 4 de setembro, ás 10:00 horas.

Periodo de reclamacións: Venres 4 e luns 7 de setembro, de 10:00 a 13:00 horas.

Lémbrase a entrega de libros de texto do fondo solidario ao máis tardar o 3 de setembro.

O prazo de matrícula na convocatoria de setembro é do 1 ao 9


 

Está aberto o prazo de solicitude das bolsas do Ministerio de Educación (Becas MEC) curso 2020-21

Dirixidas ao alumnado que curse ensinanzas postobrigatorias:

 Bacharelato 1º e 2º curso - Formación Profesional de grao medio ou superior 1º e 2º curso - Formación Profesional Básica

A solicitude deberase realizar mediante o formulario accesible por vía telemática a través da sede electrónica do Departamento na dirección https://sede.educacion.gob.es ou en www.educacionyfp.gob.es

A convocatoria remata o 1 de outubro 

Acceso a convocatoria

 

 


 

ORDE do 8 de xullo de 2020 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2019/20 

 O prazo de presentación de solicitudes será dun mes a partir do 22 de xullo de 2020de 2020       Información 

 

 


 

LISTAXES DE LIBROS DE TEXTO CURSO 20-21

CICLOS

BACHARELATO 1º - 2º CURSO

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO


 

CONSULTA DAS LISTAXES PROVISIONAIS DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

Para consultar as listaxes os/as solicitantes poderán acceder a través da aplicación Fondo Libros-cidadan, si se está en posesión da Chave365.

Tamén se pode consultar a listaxe no taboleiro do centro.

Recoméndase solicitar a Chave365 para realizar xestións coa administración autonómica. Este trámite pode realizarse de xeito presencial no Centro Médico de Padrón.

 


Consulta admisión a ciclos.  Acceso

O código da solicitude atópase na parte superior dereita desta, debaixo do código de barras.

 


 

 

CALENDARIO EXAMES DE SETEMBRO

Calendario de Bacharelato

Calendario de ESO

Calendario de FPB

 


 

DEVOLUCIÓN DE LIBROS DO ALUMNADO DE ESO CON MATERIAS PENDENTES PARA SETEMBRO

O alumnado de ESO, con materias pendentes para setembro, deberá devolver os libros do fondo solidario o xoves, 3 de setembro, en horario de 10:00 a 12:00 horas.


 

 

RESERVA DE PRAZA PARA CICLOS FORMATIVOS CURSO 20-21

Para entregar as solicitudes non validadas pola aplicación, poderá facerse de xeito presencial, do 25 de xuño ao 8 de xullo en horario de 10:00 a 14:00 horas


MATRÍCULA CURSO 20-21

 ESO + BACHARELATO, de xeito presencial, do 1 ao 10 de xullo en horario de 10:00 a 14:00 horas.

 


 

ENTREGA DE CUALIFICACIÓNS FINAIS CURSO 2019-20

Os boletíns coas cualificacións finais poderanse consultar na aplicación abalarMóbil nas seguintes datas:

 

                      25 de Xuño                 

ESO - BACHARELATO

CICLOS SUPERIORES 1º CURSO ADMINISTRATIVO+ELECTRICIDADE

CICLOS MEDIOS 1º CURSO ADMINISTRATIVO+ELECTRCIDADE   

CICLO MEDIO 2º CURSO ADMINISTRATIVO

Reclamacións presenciais:              

25 e 26 de xuño de 10:00 a 14:00 horas

 

                        29 de xuño

FPB 1º CURSO ADMINISTRATIVO+ELECTRICIDADE

FPB 2º CURSO ADMINISTRATIVO+ELECTRICIDADE

CICLO MEDIO 2º CURSO ELECTRICIDADE

CICLOS SUPERIORES 2º CURSO ADMINISTRATIVO+ELECTRICIDADE

Reclamacións presenciais:

29 e 30 de xuño de 10:00 a 14:00 horas

 

 


 Convocadas prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios (bacharelato e ciclos formativos) no curso 2020/2021

Acceso á información

 

 


 

INFORMACIÓN FINAL DE CURSO ALUMNADO 2º BACHARELATO

As notas finais poderanse consultar en abalar-Móbil o luns 8 de xuño a partires das 13:00 horas.

Explicación e entrega da documentación precisa para as ABAU, o martes 9 de xuño na biblioteca:

- 10:00 horas 2º A

- 12:00 horas 2º B

O profesorado estará no centro o martes 9 de xuño, de 10:00 a 13:00 horas, para calquera consulta do alumnado.
Reclamacións, mércores 10 de xuño e xoves 11 de xuño de 10:00 a 14:00 horas.

 


 

DEVOLUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO FONDO SOLIDARIO CURSO 2019-20

A devolución de libros de texto do fondo solidario será realizada no seguinte horario:

   DATA          CURSO           HORARIO      
29 de xuño   1º ESO A      10:00 a 12:00 h 
29 de xuño   1º ESO B  12:00 a 14:00 h
30 de xuño   2º ESO A  10:00 a 12:00 h
30 de xuño   2º ESO B  12:00 a 14:00 h
1 de xullo   3º ESO A  10:00 a 12:00 h
1 de xullo   3º ESO B  12:00 a 14:00 h
2 de xullo   4º ESO A  10:00 a 12:00 h
2 de xullo   4º ESO B  12:00 a 14:00 h

                               

Observacións:
-  Pode facer a devolución dos libros o alumnado. Si non se entregan os libros non se terá dereito ao fondo solidario do próximo curso.                                                                                                                                 
-  Comprobar que estean completos os libros que teñen varios tomos (por trimestre).
-  Só se devolverán os libros correspondentes as materias aprobadas en xuño.
-  Poderanse quedar os libros correspondentes as materias a recuperar en setembro, os cales se devolverán despois de realizadas as probas.
-  É preciso traer mascarilla.
Dirixirse a conserxería.

 

                     

                           

                           


 

    PREMATRÍCULA CURSO 20-21   ALUMNADO ESO - BACHARELATO

ATA O 5 DE XUÑO

Acceso ao impreso para prematrícula 1ºBacharelato

Acceso ao impreso para prematrícula 2º Bacharelato

Acceso ao impreso para prematrícula ESO

Instrucións:

1º.- Descargar o impreso de prematrícula (está en PDF)

2º.- Convertir PDF a Word (para poder escribir) Convertidor

3º.- Cumprimentar o impreso de prematrícula

4º Gardar o Word e enviar ao correo do centro ies.macias.namorado@edu.xunta.es indicando en asunto "prematrícula"

Informarase por este mesmo medio das datas de matrícula

 


 

 

 Novas datas para a celebración das probas de acceso a ciclos de grao medio e de grao superior

Acceso á información xeral das probas de acceso a grao medio

Acceso á información xeral das probas de acceso a grao superior

 

 


 

Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para material escolar curso 2020/21

 

O prazo para presentar as solicitudes permanecerá aberto dende o 20 de maio ata o próximo día 19 de xuño, tal como establece a convocatoria que pode consultarse no Diario Oficial de Galicia 

As  solicitudes poderán presentarse por vía electrónica (preferentemente) empregando a aplicación informática “fondolibros” (https://www.edu.xunta.es/fondolibros) a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, ou ben presencialmente nos propios centros docentes, así como en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo.

Máis información

Impreso solicitude:

ANEXOI     

ANEXOII

 


 

ADAPTACIÓNS PROGRAMACIÓNS POR MOR DO ESTADO DE ALARMA (COVID19)

Estas adaptacións pódense consultar accedendo, na marxe esquerda, ao apartado programacións ESO e Bacharelato ou Ciclos e FPB.

 


 

 ACCESO AO CENTRO

No caso de que o profesorado ou alumnado precise acceder ao centro para recoller material ou outras xestións, deberá chamar para pedir cita, tamén se recomenda o uso de mascarilla


 

PRAZO ADMISIÓN CURSO 2020-21

 

Restablecese o prazo para a presentación das solicitudes de admisión de alumnado, de xeito que se iniciará o día 11 de maio de 2020 e rematará o día 18 do mesmo mes. 

Atención presencial no centro de 10:00 h a 13:00 h

Prégase o uso de mascarilla

 


 

XORNADAS DE PORTAS ABERTAS VIRTUAIS

Coñece a Universidade da Coruña o 23 e 24 de abril

Acceso

 


 

PARA 2º BACHARELATO

ENCONTROS VIRTUAIS COA USC

A  USC vai pór  en marcha  "Encontros  virtuais"  entre  o  6  e  o  8  de  abril a  través  da  web  da  USC.  A  páxina  concreta  estará  dispoñible  dende o sábado, 4  de abril, na dirección https://www.usc.gal/gl/encontros-virtuais.

A  través  desta páxina  o  alumnado  poderá  atopar  presentacións  das  titulacións, obradoiros  e  retos, opinións  de  alumnos/as sobre  a  titulación, concursos, unha  videoconferencia  para  cada  titulación, etc. O  estudantado  terá  un  enlace  para  interactuar  por  videoconferencia  cos/as  responsables  da  titulación  para  aclarar  posibles  dúbidas. No  enlace  indicaranse  os horarios  de  cada  unha das  videoconferencias.

 


 

 

BOLETÍNS 2ª AVALIACIÓN

Todo o alumnado do centro poderá consultar as notas da 2ª avaliación na aplicación abalaMóbil, o venres 3 de abril, a partires das 12:00 horas.

No caso de non poder acceder, erros, ou outras casuísticas, deberá poñerse en contacto coa titora/titor para que lle faciliten as notas por outros medios.

Con respecto ás reclamacións para FP: Ciclos Superiores de 2º curso, Ciclos Medios de 2º curso, FP Básica de 2º curso, o periodo de reclamacións será os días 14 e 15 de abril, contactando coa titora/titor.


 

INSTRUCCIÓNS PARA abalarMóbil Acceso

 


 

 AVISO: Os materiais para o alumnado están dispoñibles na aula virtual do centro. Acceso

 


 

O xoves, 12 marzo, celebramos a "Xornada de Igualdade na FP"  para abordar a igualdade no eido laboral.

 Contamos coa presenza de:

 Guadalupe Murillo Solís, Directora Xeral de Conservas Pescamar e Presidenta do Pontevedra Club de Fútbol. 

 Guadalupe Moar Míguez, Técnica Informática e Empresaria. 

 

             

 


                                                                 

Celebración do acto do "Día de Rosalía" e exposición coa temática: "Somos errantes"

Organizado polo departamento de Normalización Lingüística

 

                                                       

  


     Axudas para a realización de actividades de formación en linguas extranxeiras no ano 2020

Información

 


 Probas de acceso a ciclos formativos  2019-20

Información

Calendario

 


 

ALERTA ESCOLAR    TRIPTICO INFORMATIVO

SOLICITUDE


 

Distribuir contido