DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Profesorado do Departamento:

  • Rubén Mosquera Rendo Profesor de Audición e Linguaxe.

          - Imparte clases de apoio audición e linguaxe con alumnado de ESO durante 2 días semanais.

          - Hora de atención a pais/nais: xoves de 12:25´a 12:45´

  • Ana Belén García Codesido. Profesora de Pedagoxía Terapéutica.

        - Imparte clases de apoio con alumnado de ESO.

        - Hora de atención a pais/nais: xoves de 12:45´a 13:35´

  • Carmen Martín-Esperanza Pérez. Xefa do Departamento de Orientación.

        - Hora de atención a pais/nais: luns de 11:35´a 12:25´

        - Atención alumnado: recreos.

  • Laura Silva Teijeiro, profesora de Formación e Orientación Laboral en Ciclos de FP( F.O.L.).

        Profesores que forman parte do Departamento durante o curso 2019-20:

  • Ámbito Lingüístico: Isabel Mouriño Botana
  • Ámbito Científico: José Golpe Estévez

CONTACTA COAS UNIVERSIDADES GALEGAS:

Santiago             A Coruña              Vigo

Comisión Interuniversitaria de Galicia CIUGA

Consultas sobre a FP

ENSINANZAS ESPECIAIS E DE ADULTOS