Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

Materiais para os alumnos de francés de 1º ESO.

Apuntes de Bioloxía e Xeoloxía de  4º ESO

Profesor: Sergio Ramos Martínez

informatica 4ª eso


PRIMEIRO DE ADMÓN E FINANZAS

Mª DEL CARMEN FARIÑA VILLOCH-FERRER

Ciclo Superior de Administración e Finanzas (adultos)
Curso 2018-19
Profesora: Mercedes Gago Sanjurjo


PROXECTO DO C.S. ADMINISTRACIÓN E FINANZAS (ADULTOS)
XESTIÓN LOXÍSTICA E COMERCIAL (ADULTOS)
Comunicación e Atención a Clientela
1º Ciclo Superior de Admon. e Finanzas
Ano Académico: 2015-16
Profesor: Olga Guimeráns Meira
Comunicación e atención á clientela

Simulación Empresarial Modulo  CSADIF 2º CURSO
Proxeto de administración e finanzas a realizar durante a FCT e que o alumno/a terá que expoñer públicamente á finalización da mesma.Curso online CONTASOL
Proceso Integral Actividade Comercial Módulo de Adultos Curso 2014-15
Contabilidade e fiscalidade, CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

Aplicaciones Informáticas

Contabilidade e fiscalidade. 2º curso Adm. e Finanzas
Proceso integral da actividade comercial. 1º curso Adm. e Finanzas
Nesta curso estudaremos a xestión de persoal dunha empresa. O obxectivo é que os alumnos sexan capaces de aplicar os procesos administrativos propios da selección, formación e desenvolvemento de Recursos Humanos, seguindo os criterios establecidos pola empresa

IES Luís Seoane Ferramentas complementarias para os módulos de Aplicacións informáticas nos ciclo de Adultos do IES Luís Seoane
XESTIÓN FINANCIEIRA
Neste curso estudaremos as operacións de administración de recursos humanos mais frecuentes: O contrato e os tipos de contratos existentes actualmente, as xestións que a empresa debe realizar coa Seguridade social e coa a Administración Tributaria e os aspectos mais sobresaíntes sobre a retribución dos traballadores e a confección de recibos de salarios

Ciclo Medio de Xestión Administrativa
Curso 2018-19
Profesor: Modesto Rozas Lozano

Ciclo Superior de Xestión Administrativa (adultos)
Curso 2018-19
Profesora: Mercedes Gago Sanjurjo

Profesora: María Uxía Parga Rodríguez

Profesora: María Uxía Parga Rodríguez

Profesora: María Uxía Parga Rodríguez

Modulo de OPERACIÓNS ADMINISTRATIVAS DA COMPRAVENDA adultos presencial

TRATAMENTO DA DOCUMENTACIÓN CONTABLE
TRATAMENTO DA DOCUMENTACIÓN CONTABLE

Ciclo Medio de Xestión Administrativa
Curso 2018-19
Profesor: Modesto Rozas Lozano

Módulo de Tratamiento de la Inaformación
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Ciclo Superior de Asistencia á Dirección
Curso 2018-19
Profesora: Mercedes Gago Sanjurjo

COMUNICACIÓN E ATENCIÓN Á CLIENTELA
Organización do traballo de secretariado. Ciclo superior de secretariado

Marketing Internacional

Organización de equipos de ventas

Marketing en la actividad comercial

Ciclo Medio de Xestión Administrativa
Curso 2014-15
Profesor: Modesto Rozas Lozano
Módulo de 2º ano do Ciclo Medio de Xestión Administrativa
Ciclo Medio de Xestión Administrativa 2º ANO
CURSO DE PRODUCTOS FINANCIEIROS

NIVEL: Ciclo Medio de Xestión Administrativa
CURSO ACADÉMICO: 2010 - 2011
PROFESOR: Modesto Rozas Lozano
Módulo de Técnica Contable do primeiro ano do Ciclo Medio de Xestión Administrativa

Contabilidade xeral

GRUPO DE TRABALLO: PROGRAMAS EUROPEOS

Neste curso dase información sobre sobre o concurso para emprendedores na Formación Profesional EDUEMPRENDE-IDEA

Actas e outros materiais do Departamento de Administración e Xestión
Documentación a cumplimentar por el alumno aspirante
Aplicaciones de Ofimática Básica

Omitir categorías de curso