Filosofía

TERCEIRO TRIMESTRE: TAREFAS PARA O PERÍODO DE PECHE DE CENTROS EDUCATIVOS

ALUMNOS DE LA PROFESORA  MONSERRAT FERNÁNDEZ ARÉN

SEMANA 20-24 DE ABRIL

 

 
 
 
 
3º ESO B, C. CULTURA CLÁSICA. Ler páxinas 44 e 45 do libro e facer os exercicios da páxina 45.
 
 
1º BACH A, B. FILOSOFÍA. Repasar os apuntamentos da 1ª aval. sobre as ramas da filosofía. Formular correctamente unha pregunta correspondente a cada unha das ramas da filosofía . Elixir unha desas preguntas formuladas por un mesmo, e elaborar unha resposta persoal, reflexionada e ben argumentada á dita pregunta (empregando os conceptos, contidos e teorías estudados). Recomendación: elixir unha pregunta na que se conten con referencias filosóficas explicadas e con coñecementos suficientes para poder elaborala de xeito serio.
 
2º BACH A. PSICOLOXÍA. Entregar o traballo de investigación sobre o carácter patriarcal ou non da teoría psicanalítica correspondente ao Proxecto de Centro. 
 

 

 

SEMANA 14-18 DE ABRIL

 

VALORES ÉTICOS.

1º ESO C

2º ESO A

3º ESO B e C

4º ESO A, B 

3º ESO B, C: CULTURA CLÁSICA: Ler páxina 42 e 43 do libro de texto e facer os exercicios da páxina 43.

4º ESO A, B: FILOSOFÍA

1º BACH A, B: FILOSOFÍA.

2º BACH A. PSICOLOXÍA. Deben entregar o traballo para o proxecto de centro comezado a elaborar na 2ª avaliación.

 

TAREFAS PARA O PERÍODO DE PECHE DE CENTROS EDUCATIVOS:

Para remitir traballos ou consultas á profesora Montse Fernández Arén

podedes utilizar este correo-e: mfernandezaren@gmail.com

 ALUMNOS DE LA PROFESORA  MONSERRAT FERNÁNDEZ ARÉN

SEMANA 30/3 a 3/4

 

1º ESO C. Valores éticos: enviar revisada a tarefa da semana pasada.

 

2º ESO C. Valores éticos: enviar revisada a tarefa da semana pasada. Especialmente fixarxe na última pregunta.

 

3º ESO B, C: Valores éticos: enviar revisada a tarefa da semana pasada. 

 

3º ESO B, C.:Cultura Clásica: libro de texto. Ler páxinas 36 e 37 e realizar exercicios da páxina 37.

 

4º ESO A, B: Filosofía. Entregar disertación sobre a cuestión natureza-cultura no ser humano e enviar revisados os exercicios da semana pasada.

 

4º ESO B: Valores éticos: enviar revisada a tarefa da semana pasada.

 

1º BACH. Filosofía: Ler os apuntamentos (Filosofía da Ciencia) e realizar os exercicios que están ao final. Deben cortar e pegar os enunciados e envialos coas respostas.              Documento adxunto.

 

2º BACH: Psicoloxía. Enviar a reflexión persoal sobre o carácter patriarcal ou non da teoría psicanalítica (proxecto de centro).

 

----------------------------------------------------------------------------

SEMANA 23-27

 

1º ESO. Valores éticos: Ficha Dereitos Humanos 1.

3º ESO. Cultura Clásica: Ler páxinas 32,36 e 37 do libro de texto e realizar as actividades da páxina 37.

2º BACH. Psicoloxía: Deben enviarme para corrixir a primera parte do traballo sobre a psicanálise freudiana e as referencias bibliográficas empregadas.

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1º ESO

GRUPO C (profesora Montse Fernández Arén)

Valores éticos

Abrir aquí

2º ESO

GRUPO A (profesora Montse Fernández Arén)

Valores éticos

Abrir aquí

3º ESO

GRUPO B y C (profesora Montse Fernández Arén)

Valores éticos

Facer no caderno o traballo que comezaron a elaborar nos últimos días de clase para corrixir á volta. Envío de dúbidas se for preciso.

4º ESO

GRUPO B (proferora Montse Fernández Arén)

Valores éticos

Responder no caderno as preguntas do traballo que comezaron a elaborar nos últimos días de clase

4º ESO

GRUPO A y B (profesora Montse Fernández Arén)

Filosofía

Elaboración do traballo avaliable da 2ª avaliación para entregar ao regreso. Envío de dúbidas.

1º BACH

GRUPO A Y B (profesora Montse Fernández Arén)

Filosofía

Elaboración da disertación avaliable sobre a teoría do coñecemento. Envío de dúbidas

2º BACH

GRUPO A (profesora Montse Fernández Arén)

Psicoloxía

Elaboración do traballo avaliable da 2ª avaliación (contribución ao proxecto de centro "Unha habitación propia")

 

Distribuir contido