Horarios de titorías

Horario Titorías

        

HORARIO DE TITORIAS 2018/19

 Prégase que antes de acudir ao centro chamen por teléfono para concertar a cita cos titores/as, a xefa do departamento de orientación

ou os membros do equipo directivo.

 

 

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

9:50-10:40

1º FPB

Ana Lagoa

 

3º B

Cesar Gárate

   

10:40-11:30

1º XEST. VENT.

José V.Espasandín

1º COM. INTERN.

Julia Tojo

1º ASIST.DIREC.

Mercedes Pintos

VICEDIRECCIÓN

Luís Pereiro

1º B

María Eslava

2º A

Clara Dapena

2º BACH

Teresa Piñeiro

1º A

Raquel Bandín

4º B

Belén Vázquez

RECREO

12:00-12:50

 

2º XEST. ADM.

María Rodríguez

2º ADM.FIN.

Olga Guimeráns

2º COM. INTERN.

Joaquín Pece

2º B

Carmen García

2º C

Jorge Sobral

2º FPB

Antonio Pedregosa

2º ACT. COMERC.

Carmen Vázquez

3º A

Dolores Súarez

1º ADM.FIN.

Olga Freire

12:50-13:40

1º C

Sonia Fernández

3º C

Gabriel Muñiz

4º A

Eva Mª Candelero

1º BACH

Carlos Gómez DIRECTOR

Carlos García

2º ASIST. DIREC.

Ana Limeres

2º XEST. VENT.

Beatriz Saa SECRETARIA

Henar R. Seijas

 


13:40-14:30

 

ORIENTACIÓN

Pilar Crespo

 

XEF. ESTUDIOS

Rosalia Gago

 

MEDIO DÍA

16:50-17:40

   

  XEST. ADM.

Begoña Hernández

   

18:10-19:00

 

1º ACT. COMERC.

Iria Morgade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuir contido