Horarios de titorías

Horario Titorías

  

 

 

HORARIO DE TITORÍAS 

CURSO 2016-17

 

 

 

LUNS 

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

9,50-10,40

 

 

 

- 3º ESO-B

(Gabriel Muñíz)

- 1º FPB S. COMERC.

(Jose M. Pino)

10,40-11,30

-  4º ESO-A

(César Gárate)

-  2º ESO-C

(Manuel Siero)

-  1º CM X. ADTIVA.

(Olga Fernández)

-  1º ESO-C

(Lourenzo Hermida)

-  1º ESO-B

(Lola Garrido)

-  1º BACH-A

(Julia Rey)

 

 

RECREO

 

 

 

 

 

12,00-12,50

 

 

-  2º FPB S. COMERC.

(Rubén Domínguez)

-  3º ESO-A

(Lucía Pazos)

-  3º ESO-M

(Juan Villaverde)

VICEDIRECTOR

(Luís Pereiro)

-  1º BACH-B

(Elba Abalo)

-  2º ESO-B

(María Fernández)

2º ESO-A (Jorge Sobral)

12,50-13,40

- 1º CM ACT.COMER.

(Ana Lagoa)

 

- 2º BACH.

(Ana M. Dios)

- 1º ESO-A

(Carmen García)

-  XEFA DE ESTUDOS

(Rosalía Gago)

-  4º ESO-B

(Carmen Rodríguez)

 

13,40-14,30

 

 

 

DTO. ORIENTACIÓN

(Pilar Crespo)

 

             

 

 

OBSERVACIÓNS:

Prégase que antes de acudir ao centro chamen por teléfono para concertar a cita cos titores/as, a xefa do departamento de orientación ou os membros do equipo directivo.

Distribuir contido