Horarios de titorías

Horario Titorías

 

HORARIO DE TITORIAS

 

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

9,50-10,40

1º ESO B

María Eslava Arizaga

2º ESO A

Manuel Sieiro Bugallo

2º BACH

Mª Lucía Pazos Garrido

     

2º ESO C

Carmen García Oliveira

4º ESO B

Gabriel Muñiz Alonso

10,40-11,30

2º CM XEST. ADM.

Antonio Pedregosa García

VICEDIRECTOR

Luis Pereiro

3º ESO A

Francisco Calo Vidal

1º BACH A

Julia Rey Dovalo

 

1º CM ACT. COMER.

Ana Lagoa Rodríguez

RECREO

         

12,00-12,50

2º ESO B

Jorge Sobral Casalderrey

2ºFPB

José Miguel Pino Raso

1º BACH B

Manuel Lourenzo Sobral

1º ESO D

Cristina Álvarez Fernández

4º ESO A

César Gárate Ayerbe

1º CM XEST. ADM.

Begoña Hernández Hernández

JEFA DE ESTUDIOS

Rosalía Gago

3º ESO M

Juan Villaverde Fontán

1ºFPB

Mercedes Vázquez Pereiro

2º CM ACT. COMER.

Carmen Vázquez Souto

12,50-13,40

     

1º ESO A

Clara Dapena Reboreda

3º ESO B

Mª Pérez Fdez. de Córdoba

1º ESO C

Noa Ageitos

13,40-14,30

     

ORIENTADORA

Pilar Crespo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prégase que antes de acudir ao centro chamen por teléfono para concertar a cita cos titores/as, a xefa do departamento de orientación ou os membros do equipo directivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuir contido