Erasmus

BECAS ERASMUS+ PARA CICLOS MEDIOS

BECAS ERASMUS+ DEPUTACIÓN PROVINCIAL

Prácticas no extranxeiro 2016-17 para alumnos recén titulados de  Ciclos Medios.

O IES Luís Seoane é parte integrante do consorcio creado polo Deputación Provincial de Pontevedra, con a finalidade de obter fondos do Programa ERASMUS+ para finaciación de axudas a alumnos recién titulados de Formación Profesional (Ciclos Medios), para realización de prácticas no extranxeiro.

Por este motivo, o IES Luís Seoane pon en marcha un  proceso de selección de alumnos interesados na obtención destas becas.

 Bases do proceso de selección e Impreso de Solicitude (Adxuntos)

- ENVIO XANEIRO 2017

 Os alumnos interesados en participar nesta convocatoria deben cumplimentar o Impreso de Solicitude (adxunto) e remitilo, entre o 5 e o 12 de Decembro  de 2016, á seguinte dirección de correo electrónico:   progeuropeos@gmail.com    Indicando no asunto: Beca Consorcio Deputación_Envio Xaneiro-2017

 - SOLICITUDES ADMITIDAS PARA ENVIO XANEIRO 2017.

Nome e apelidos

Ciclo Formativo de Grao Medio

País de destino preferente

Iria Fontán Noya

Xestión Administrativa

Reino Unido

- ALUMNOS SELECCIONADOS PARA ENVIO XANEIRO 2017

NOME  E  APELIDOS

Adecuac. da titulación  do perfil

Coñecemento de idiomas

Expediente académico

Méritos

Entrevista persoal

Total valoración

 

30%

20%

30%

10%

10%

Iria Fontan Noya

3

1

1,5

0

1

1,65

 

- ENVIO SEPTEMBRO 2017

  Os alumnos interesados en participar nesta convocatoria deben cumplimentar o Impreso de Solicitude (adxunto) e remitilo, entre o 5 e o 12 de Decembro  de 2016, á seguinte dirección de correo electrónico:   progeuropeos@gmail.com    Indicando no asunto: Beca Consorcio Deputación_Envio Xaneiro-2017

 - SOLICITUDES ADMITIDAS PARA ENVIO SETEMBRO 2017.

Nome e apelidos

Ciclo Formativo de Grao Medio

País de destino preferente

Javier García Gómez

Actividades Comerciales

 Malta

Guillermo R. Formoso Peón

Actividades Comerciales

 

Jésica Moldes Aguiño

Actividades Comerciales

 Malta

Marta Vázquez Pérez

Actividades Comerciales

 Malta

Hugo Alonso Mora

Actividades Comerciales

 

Natalia Novo Lindín

Actividades Comerciales

 

- ALUMNOS SELECCIONADOS PARA ENVIO SETEMBRO 2017

BECAS ERASMUS+ PARA CICLOS SUPERIORES. CONVOCATORIA 2017-18

 SELECCIÓN DE CANDIDATOS

Os alumnos interesados en participar no programa   ERASMUS + Convocatoria 2017    deberán cumplimentar o Impreso de Solicitude adxunto e remitilo, antes do 5 de Decembro de 2016, a :    progeuropeos@gmail.com

Asunto: Solicitude convocatoria-2017

 

Guía do Programa e Bases do proceso de selección (Adxuntos)

1ª FASE DO PROCESO DE SELECCIÓN

PROBAS DE IDIOMA. Calendario Adxunto

RESUOLTADOS PROBAS DE IDIOMA.  Adxunto

2ª FASE DO PROCESO DE SELECCIÓN

  ENTREVISTA PERSOAL PREVIA SOLICITUDE DE DOCUMENTACIÓN AO ASPIRANTE.  MAIO-2017

-1º.- ENVIO DOCUMENTACIÓN (CV, Carta Motivación e Datos do alumno) ATÉ O 7 DE ABRIL  DE 2017 (inclusive)

 

 - CV Modelo Europass (en todos os idiomas superados na 1º FASE do proceso de selección)

 

- Carta de Motivación (en todos os idiomas superados na 1º FASE do proceso de selección)

 

Folla de recollida de datos do alumno (modelo adxunto).

 

 Aqueles alumnos que non entreguen a documentación requerida en tempo e forma, quedarán excluidos do proceso de selección, tal como se establece nas bases.

 

 

 

 2º.- CONVOCATORIA DE ENTREVISTA PERSOAL

 

 

3ª FASE DO PROCESO DE SELECCIÓN

EXPEDIENTE: NOTA MEDIA PONDERADA EN FUNCIÓN DAS HORAS DE CADA MÓDULO.

Novo proceso de selección. Convenio 2015

 

Debido a unha baixa de última hora, queda unha beca ERASMUS+ da convocatoria 2015 por otorgar.

Para aproveitar estes recursos e evitar a devolución de fondos da referida convocatoria, o IES Luís Seoane decide abrir un novo porceso de selección de alumnado.

 

- Potenciales beneficiarios: Alumnos de Ciclos Superiores matriculados en segundo curso.

 

- Interesados enviar un correo a: progeuropeos@gmail.com   Asunto:Novaconvocatoria2015

Adxuntar o formulario de solicitude que figura na convocatoria 2015

 

- O proceso de selección rexiráse polas mesmas normas que xa foron expostas con motivo da convocatoria 2015.

 

- Data límite para entrega da solicitude: 28/10/2016

 

 CANDIDATURAS PRESENTADAS

Relación de alumnos/as interesados:

- Alejandro Moreiras Diéguez

 

 RESOLUCIÓN DEFINITIVA DA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

 

PROGRAMA ERASMUS+    Convocatoria Extraordinaria 2015

 

 

 

 

 

 

1ª FASE

2ª FASE

3ª FASE

NOTA FINAL

IDIOMA

 

Nome

Apelidos

Ciclo

Réxime

Curso

35%

40%

25%

SUPERADO

1

Alejandro

Moreiras Diéguez

CSCI

Ord.

5.01

6.00

5.51

5.53

  Inglés

 

 

BECAS ERASMUS+ CONSORCIO DEPUTACIÓN

Prácticas no extranxeiro 2016-17 para alumnos recén titulados de  Ciclos Medios.

O IES Luís Seoane é parte integrante do consorcio creado polo Deputación Provincial de Pontevedra, con a finalidade de obter fondos do Programa ERASMUS+ para finaciación de axudas a alumnos recién titulados de Formación Profesional (Ciclos Medios), para realización de prácticas no extranxeiro.

Por este motivo, o IES Luís Seoane pon en marcha un proceso de selección de alumnos interesados na obtención destas becas para o curso 2016-2017.

 

Os alumnos interesados en participar nesta convocatoria deben cumplimentar o Impreso de Solicitude (adxunto) e remitilo, entre o 22 de febrero de 2016 e o 6 de marzo de 2016, a seguinte dirección de correo electrónico:

 

progeuropeos@gmail.com

 

indicando no asunto: Beca Consorcio Deputación

 

 

 

Bases do proceso de selección e Impreso de Solicitude (Adxuntos)

 

 

CONVOCATORIA 2016-2017

 SELECCIÓN DE CANDIDATOS

Os alumnos interesados en participar no programa   ERASMUS + Convocatoria 2016    deberán cumplimentar o Impreso de Solicitude adxunto e remitilo, antes do 30 de Novembro de 2015, a :    progeuropeos@gmail.com

Asunto: Solicitude convocatoria-2016

 

Guía do Programa e Bases do proceso de selección (Adxuntos)

1ª FASE DO PROCESO DE SELECCIÓN

PROBAS DE IDIOMA A REALIZAR EN FEBREIRO-2016. Calendario-MODIFICADO anexo

RESULTADO DAS PROBAS DE IDIOMA. Adxunto

2ª FASE DO PROCESO DE SELECCIÓN

  ENTREVISTA PERSOAL PREVIA SOLICITUDE DE DOCUMENTACIÓN AO ASPIRANTE.  MAIO-2016

-1º.- ENVIO DOCUMENTACIÓN (CV, Carta Motivación e Datos do alumno) ANTES DO 8 DE ABRIL  DE 2016

 - CV Modelo Europass (en todos os idiomas superados na 1º FASE do proceso de selección)

- Carta de Motivación (en todos os idiomas superados na 1º FASE do proceso de selección)

Folla de recollida de datos do alumno (modelo adxunto).

 Aqueles alumnos que non entreguen a documentación requerida en tempo e forma, quedarán excluidos do proceso de selección, tal como se establece nas bases.

 

 2º.- CONVOCATORIA DE ENTREVISTA PERSOAL

 Convócase aos alumnos aspirantes a unha entrevista persoal según o horario que se establece a continuación:

 Día: Luns, 6 de Xuño de 2016.

Lugar:    IES Luís Seoane     Despacho de Orientación

ALUMNO

HORA

Sampedro Fraga, Aitor

9:45

Gómez Garrido, Eva

10:00

López Paz, José

10:15

Sawsan Abbara Gavilán, Loreto

10:30

Sánchez Sanmartín, Pablo

10:45

Regueira Campaña, Francisco

11:00

García Aboy, Rocio

11:15

Caneda Portela, Martín

11:30

 3º.- RESULTADOS 2ª FASE DO PROCESO DE SELECCIÓN.(Adxunto)

ALUMNO

NOTA

Sampedro Fraga, Aitor

3,20

Gómez Garrido, Eva

7,30

López Paz, José

5,80

Sawsan Abbara Gavilán, Loreto

6,65

Sánchez Sanmartín, Pablo

5,20

Regueira Campaña, Francisco

5,60

García Aboy, Rocio

4,90

Caneda Portela, Martín

7,80

3ª FASE DO PROCESO DE SELECCIÓN

EXPEDIENTE: NOTA MEDIA PONDERADA EN FUNCIÓN DAS HORAS DE CADA MÓDULO. XUÑO-2016

PROGRAMA ERASMUS+    Convocatoria 2016

Expediente

 

Nome

Apelidos

Ciclo

Réxime

Curso

Nota

1

Aitor

Sampedro Fraga

CSCI

Ord.

4.81

2

Eva

Gómez Garrido

CSCI

Ord.

8.39

3

José

López Paz

CSVeEC

Ord.

6.75

5

Loreto

Sawsan Abbara Gavilán

CSCI

Ord.

8.28

6

Pablo

Sánchez Sanmartín

CSVeEC

Ord.

6.19

7

Francisco

Regueira Campaña

CSCI

Ord.

7.06

8

Rocio

García Aboy

CSCI

Ord.

7.75

9