Erasmus+

MOBILIDADES DE PERSOAL 2019

MOBILIDADES DE PERSOAL (Profesores de FP Básica, Ciclos Medios e Superiores)

 CONVOCATORIA 2019

 PROCESO DE SELECCIÓN

Abrése o prazo de presentación de solicitudes para realización de  mobilidades de persoal curso 2019-20.

 

 

Prazo de presentación de solicitudes:  15 de Decembro de 2019.

Obxectivos:    Mobilidades de Formación, Docencia e Visitas de Planificación Previa

Criterios de Selección: No impreso de Solicitude.

Duración da Mobilidade: Aprox. 5 días (para executar antes de maio 2021).

Os interesados deben enviar o impreso de solicitude cuberto a: progeuropeos@gmail.com

Asunto: Solicitude de Mobilidade de persoal.

Criterios de Selección en arquivo adxunto

Mobilidades ofertadas: 

Relación de Admitidos:

 

 

 

Proposta de Selección:

 

 

 

MOBILIDADE POR PRÁCTICAS FCT CICLOS MEDIOS e FP BÁSICA

PROGRAMA ERASMUS+

MOBILIDADE ESTUDANTES EN PRÁCTICAS

Modalidade FCT de Ciclos Medios e  FP Básica

CONVOCATORIA 2019 / 2020

Nº de Proxecto: 2019-1-ES01-KA102-062947

PROCESO DE SELECCIÓN

Abrése o prazo de presentación de solicitudes para participar no programa Erasmus+ para facer prácticas no extranxeiro na modalidade de FCTdirixido a Ciclos Medios de FP e FP Básica.

Estas movilidades estarán xestionadas polo IES Joam Carballeira de Bueu -  a través do consorcio “ERASMUS Ría de Pontevedra”, creado a tal fin.

Prazo: Até o 4 de Decembro de 2019

 

Impresos de solicitude en arquivo adxunto.

 

 

As solicitudes deben enviarse a:

progeuropeos@gmail.com

Asunto: FPB e Ciclo Medio:  FCT- ERASMUS

 

Listado Provisional de Admitidos:

Nome

Ciclo Formativo

Destino Preferente

Andrea García Fernández

CM Xestión Administ.

Italia

Diana Martínez Mouriño

CM Xestión Administ.

Italia

Javier Muiños García

CM Activ. Comerciales

Italia

Manuel Soutullo García

CM Activ. Comerciales

Italia

Sara Montoto Louzao

CM Activ. Comerciales

Irlanda

Noemí Uribe Matías

FPB Serv. Comerciales

Portugal

Salma Ezzaari Belhad

FPB Serv. Comerciales

Portugal

 

Proposta de resolución:

Dáse un prazo de 5 días para prantexar calqueira reclamación a esta proposta de resolución.

 

 

MOBILIDADE POR PRÁCTICAS POSTITULADOS CICLOS MEDIOS

 

PROGRAMA ERASMUS+

MOBILIDADE ESTUDANTES EN PRÁCTICAS

Modalidade PRÁCTICAS POSTITULADOS de Ciclos Medios de FP

CONVOCATORIA 2019

Nº de Proxecto: 2019-1-ES01-KA102-062468

PROCESO DE SELECCIÓN

Abrése o prazo de presentación de solicitudes para participar no programa Erasmus+ para facer prácticas no extranxeiro na modalidade de PRÁCTICAS PARA POSTITULADOS dirixido a Ciclos Medios de FP.

Estas movilidades estarán xestionadas pola Deputación Provincial de Pontevedra través do consorcio “PRACTICUM DEPO”, creado a tal fin.

 

Prazo: Até o 4 de Decembro de 2019

 Impresos de solicitude en arquivo adxunto

As solicitudes deben enviarse a:

progeuropeos@gmail.com

Asunto: Ciclo Medio POSTITULADOS-ERASMUS

 

Listado Provisional de Admitidos:

Proposta de resolución:

 

Dáse un prazo de cinco días para prantexar calqueira reclamación sobre esta proposta.

 

 

Becas ERASMUS+ para CICLOS SUPERIORES 2020

PROGRAMA ERASMUS+ (Ciclos Superiores) CONVOCATORIA 2020

MOBILIDADE ESTUDANTES EN PRÁCTICAS

PROCESO DE SELECCIÓN

COMUNICACIÓN

Ábrese o prazo de presentación de solicitudes para participar no programa de mobilidade Erasmus+ para facer prácticas no extranxeiro.

 Prazo: do 23 de Outubro ao 3 de Nov. de 2019

  Adxúntase:

- Bases da covocatoria.

- Impreso de solicitude.

- Calendario das probas de Idioma

- Guía do Programa

 

  As solicitudes deben enviarse a:

   progeuropeos@gmail.com

Asunto: Solicitude KA103

Listado Provisional de Admitidos:

Estefania Diz Adán

Mª Ángeles Rodríguez Paredes

Verónica Muníz Besteiro

Iván Cubela Fernández

Julio Conde Rodríguez

Alexandre Marco Andrade

Carla Rego Martínez

Joshua Juárez Paz

Eduardo Torres Portela

Karla Carolina Avilés Molina

Laria Rehouni Collado

Alexandre Varela Vizoso

Héctor Sueiro Santos

Lucky Junior Osadolor

Mª Pilar Canda Fernández

Elévase a definitivo o anterior Listado de Admitidos.

1ª FASE DO PROCESO DE SELECCIÓN

 

 

2ª FASE DO PROCESO DE SELECCIÓN
 

ENTREVISTA PERSOAL PREVIA SOLICITUDE DE DOCUMENTACIÓN AO ASPIRANTE. 

-1º.- ENVIO DOCUMENTACIÓN (CV e DNI do alumno) ATÉ O 18 DE FEBREIRO  DE 2020 (inclusive)

  - CV Modelo Europass (en todos os idiomas superados na 1º FASE do proceso de selección)

 - DNI

  Aqueles alumnos que non entreguen a documentación requerida en tempo e forma, quedarán excluidos do proceso de selección, tal como se establece nas bases.

  2º.- CONVOCATORIA DE ENTREVISTA PERSOAL

Convócase aos alumnos aspirantes a unha entrevista persoal:

 Día: 27 de Febreiro de 2019

Lugar:    IES Luís Seoane     Aula: Despacho Orientación

 

Alumno/a

Hora

Mª Angeles

Rodriguez Paredes

10:00

Verónica

Muníz Besteiro

10:15

Iván

Cubela Fernández

10:30

Alexandre

Marco Andrade

10:45

Carla

Rego Martinez

11:00

Laria

Rehouni Collado

11:15

Hector

Sueiro Santos

11:30

Alexandre

Varela Vizoso

11:45

Lucky Junior

Osadolor

12:00

Karla Carolina

Avilés Molina

12:15

Aqueles alumnos que non se presenten á entrevista no horario establecido, quedarán excluidos do proceso de selección, tal como se establece nas bases.