Erasmus+

XORNADAS: MARKETING DIXITAL E COMERCIO ELECTRÓNICO

XORNADAS: MARKETING DIXITAL E COMERCIO ELECTRÓNICO

 Ponente:    E-GOI       Matosinhos - Portugal

                                                            

 PROGRAMA

  6 de Maio de 2019

 12:00     Introducción o que fai o E-GOI e Qero

 13:00     Que buscan as empresas?

 14:00     Que ferramentas usan as empresas?

 7 de Maio de 2019

 12:00    Estratexias de captura de datos

 13:00   Big Data. O que é?

 14:00    Marketing one-2-one VS marketing tradicional

 8 de Maio de 2019 

 12:00   Estratexias Omnicanal (e-commerce – tendas físicas – Web)

 13:00     Retención do cliente e fidelización do cliente

 14:00   Automatización do marketing

     Organiza    IES Luís Seoane       Pontevedra 

 

  Financiado por o Programa ERAMUS+ da UE  

                                                             

 

Becas ERASMUS+ para alumnos de Ciclos Medios (Consorcio Deputación Provincial -Proxecto 2018)

Deputación Provincial

 PROGRAMA ERASMUS+ (Ciclos Medios)

 MOBILIDADE ESTUDANTES EN PRÁCTICAS

 Modalidade recén titulados de Ciclos Medios de FP

CONVOCATORIA 2018

 PROCESO DE SELECCIÓN para envio de SETEMBRO-2019

 Abrése o prazo de presentación de solicitudes para participar no programa Erasmus+ para facer prácticas no extranxeiro, dirixido a recén titulados de Ciclos Medios de FP.

 Estas mobilidades estarán xestionadas pola Exma. Deputación Provincial de Pontevedra a través do consorcio creado a tal fin.

 

Prazo: Até o 25 de Abril de 2019.

Bases e Impresos de solicitude en Arquivos Adxuntos

As solicitudes deben enviarse a: progeuropeos@gmail.com         Asunto: Beca Consorcio Deputación_Envio Sept.2019

Becas ERASMUS para CICLOS SUPERIORES 2019

PROGRAMA ERASMUS+ (Ciclos Superiores) CONVOCATORIA 2019

MOBILIDADE ESTUDANTES EN PRÁCTICAS

PROCESO DE SELECCIÓN

COMUNICACIÓN

Ábrese o prazo de presentación de solicitudes para participar no programa de mobilidade Erasmus+ para facer prácticas no extranxeiro.

 Prazo: do 26 de Nov. ao 3 de Dec. de 2018

  Adxúntase:

- Guía do Programa 2019 (http://sepie.es/doc/convocatoria/2019/erasmus-plus-programme-guide-2019_...)

- Bases da covocatoria.

- Impreso de solicitude.

- Calendario de realización das probas de idioma (1ª Fase do Proceso de Selección de Candidatos)

  As solicitudes deben enviarse a:

   progeuropeos@gmail.com

Asunto: Solicitude KA103-2019

 

1ª FASE DO PROCESO DE SELECCIÓN

RESUOLTADOS PROBAS DE IDIOMA.  Adxunto

2ª FASE DO PROCESO DE SELECCIÓN

  ENTREVISTA PERSOAL PREVIA SOLICITUDE DE DOCUMENTACIÓN AO ASPIRANTE. 

-1º.- ENVIO DOCUMENTACIÓN (CV, Carta Motivación e Datos do alumno) ATÉ O 26 DE FEBREIRO  DE 2019 (inclusive)

 

 - CV Modelo Europass (en todos os idiomas superados na 1º FASE do proceso de selección)

 

- Carta de Motivación (en todos os idiomas superados na 1º FASE do proceso de selección)

 

Folla de recollida de datos do alumno (modelo adxunto).

 

 Aqueles alumnos que non entreguen a documentación requerida en tempo e forma, quedarán excluidos do proceso de selección, tal como se establece nas bases.

 

 2º.- CONVOCATORIA DE ENTREVISTA PERSOAL

Convócase aos alumnos aspirantes a unha entrevista persoal:

 

Día: 26 de Marzo de 2019

Lugar:    IES Luís Seoane     Aula: Despacho Orientación

 

Alumno/a

Hora

Carlos

Cadavid García

9:30

Marcos

Fernández García

9:45

Aarón

Rey Blanco

10:00

Gabriel

Ares Adán

10:15

Mónica

Bajo García

10:30

Uxía

Domínguez Prado

10:45

Aitana

Fabeiro Alonso

11:00

Yessica

García Arias

11:15

Joaquín

Rivas Paz

11:30

Lucas

Orge Montes

11:45

María

Pérez Fernández

12:00

Pedro

Portugués Magariños

12:15

Andrea

Zas Cespón

12:30

Carine

Silva Homem

12:45

Sara

Loira Mora

13:00

Eva Maria

Pousada Fuentes

13:15

Sandra

Alonso Rodriguez

13:30

 

 Aqueles alumnos que non se presenten á entrevista no horario establecido, quedarán excluidos do proceso de selección, tal como se establece nas bases.

Resultados da 2ª Fase do Proceso de Selección (Entrevista Persoal) en Arquivo Adxunto.

 

 

 

 

Becas ERASMUS+ para alumnos de Ciclos Medios (Consorcio Deputación Provincial -Proxecto 2017)

 Deputación Provincial

 PROGRAMA ERASMUS+ (Ciclos Medios)

 MOBILIDADE ESTUDANTES EN PRÁCTICAS

 Modalidade recén titulados de Ciclos Medios de FP

CONVOCATORIA 2017

 PROCESO DE SELECCIÓN para envio de Xaneiro-2019

 Abrése o prazo de presentación de solicitudes para participar no programa Erasmus+ para facer prácticas no extranxeiro, dirixido a recén titulados de Ciclos Medios de FP.

 Estas movilidades estarán xestionadas pola Exma. Deputación Provincial de Pontevedra a través do consorcio creado a tal fin.

 

Prazo: do 1 ao  16 de Novembro de 2018.

Bases e Impresos de solicitude en Arquivos Adxuntos

As solicitudes deben enviarse a: progeuropeos@gmail.com     Asunto: Beca Consorcio Deputación 2017

 

MOBILIDADES DE PERSOAL - 2018.

 MOBILIDADES DE PERSOAL (Profesores de FP Básica, Ciclos Medios e Superiores)

 CONVOCATORIA 2018

 PROCESO DE SELECCIÓN

 Abrése o prazo de presentación de solicitudes para realización de  mobilidades de persoal.

 

 

Prazo de presentación de solicitudes:  15 de Novembro de 2018.

Obxectivos:    Posibilitar futuros intercambios no marco de ERASMUS+

Criterios de Selección: No impreso adxunto.

Duración da Mobilidade: 5 días (para executar antes de maio 2020).

Os interesados deben enviar o impreso de solicitude cuberto a: progeuropeos@gmail.com

Asunto: Solicitude de Mobilidade de persoal.

Resolución do Proceso (Adxunto)

 

ERASMUS KA103 2017 Proceso de selección Extraordinario

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. KA103-2017

 Debido a unha baixa de última hora, queda unha beca ERASMUS+ da convocatoria 2017 por otorgar.

Para aproveitar estes recursos e evitar a devolución de fondos da referida convocatoria, o IES Luís Seoane decide abrir un novo porceso de selección de alumnado.

 - Potenciales beneficiarios: Alumnos de Ciclos Superiores matriculados en segundo curso.

 - Interesados enviar un correo a: progeuropeos@gmail.com   Asunto: Novaconvocatoria2017

 - Adxuntar o formulario de solicitude que figura na convocatoria 2017

 - O proceso de selección rexiráse polas mesmas normas que xa foron expostas con motivo da convocatoria 2017.

 - Data límite para entrega da solicitude: 29/09/2018

 

  CANDIDATURAS PRESENTADAS

 Relación de alumnos/as interesados:

 - Eva María Pousada Fuentes

 

  RESOLUCIÓN DEFINITIVA DA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

 

Becas ERASMUS+ para alumnos de Ciclos Medios (Consorcio Deputación Provincial -Proxecto 2017)

Deputación Provincial

PROGRAMA ERASMUS+ (Ciclos Medios)

MOBILIDADE ESTUDANTES EN PRÁCTICAS

Modalidade recén titulados de Ciclos Medios de FP

CONVOCATORIA 2017

PROCESO DE SELECCIÓN para envio de Sept.-2018

Abrése o prazo de presentación de solicitudes para participar no programa Erasmus+ para facer prácticas no extranxeiro dirixido a recén titulados de Ciclos Medios de FP.

Estas movilidades estarán xestionadas pola Exma. Deputación Provincial de Pontevedra a través do consorcio creado a tal fin.

Prazo: do 16 ao  25 de Abril de 2018(ambos incluídos)

 

 Bases e Impresos de solicitude en Arquivos Adxuntos

  

As solicitudes deben enviarse a:

progeuropeos@gmail.com

Asunto: Beca Consorcio Deputación 2017

 

Resolución do proceso de selección

 

NOME E APELIDOS

Ciclo Formativo de Grao Medio

País de destino preferente

Criterios de valoración

Adecuación da

titulación e do perfil

Coñecemento de idiomas

Expediente académico

Méritos

Entrevista

persoal

Total valoración

30%

20%

20%

10%

20%

José Andrés Rodríguez Rodrigues

Act. Comerciales

Irlanda

3

0,8

0,5

0

0,8

1,32

Francisco J. Franco Mirón

Act. Comerciales

Italia

2,5

0,6

0,5

0

0,7

1,11

MOBILIDADE PARA ALUMNOS DE CICLOS SUPERIORES

PROGRAMA ERASMUS+ (Ciclos Superiores) CONVOCATORIA 2018/ 2019

MOBILIDADE ESTUDANTES EN PRÁCTICAS

PROCESO DE SELECCIÓN

COMUNICACIÓN

Ábrese o prazo de presentación de solicitudes para participar no programa de mobilidade Erasmus+ para facer prácticas no extranxeiro.

 

Prazo: do 14  ao  28 de Novembro de 2017

 

 Adxuntase:

- Guía do Programa 2018

- Bases da covocatoria.

- Impreso de solicitude adxunto.

- Relación de aspirantes admitidos

- Calendario de realización das probas de Idioma (1ª Fase)

  

 As solicitudes deben enviarse a:

   progeuropeos@gmail.com

Asunto: Solicitude KA103-2018

 

Relación de aspirantes admitidos ao proceso de selección en Arquivo adxunto

Resultados da 1ª Fase do Proceso de Selección (probas de Idioma) en Arquivo Adxunto

2ª Fase do Proceso de Selección (Entrevista Persoal)

 

Convócase aos alumnos aspirantes á entrevista persoal según o horario que se establece a continuación:

 

Día:   05/03/2018

 

Lugar:    IES Luís Seoane     Aula: Despacho Orientación

 

Horario:

 

Alumno/a

Hora

Noemí S.

Bedoya Cárdenas

9:30

Angie Lisseth

España Carvajal

9:45

Lidia

Lorenzo Morrazo

10:00

Juan Manuel

Araujo Veiga

10:15

Ramón

De Cabo Constela

10:30

Lahcen

Tisserdine

10:45

Karen

Iglesias Iglesias

11:00

David

Nogueira Montes

11:15

Pablo

Nuñez Rodriguez

11:30

Macarena F.

Pereira Gutierrez

11:45

Mar

Romaní Núñez

12:00

 

 Resultados da 2ª Fase do Proceso de Selección (Entrevista Persoal) en Arquivo Adxunto. 

ERASMUS+ KA-103 Proxecto – 2017

Mobilidades de Alumnos de Ciclo Superior para prácticas.

Con motivo de alugunhas baixas de alumnos seleccionados para participar no proxecto 2017, da lugar a posibilidade de incorporar 3 novos alumnos para a realización unha movilidades no extranxeiro.

Procedemos a realizar unha segunda proba de idioma (ingles) para alumnos que non superaron a proba no 1º proceso de selección:

-          Ana Isaura García Sertal

-          Kezia Alba Paz

-          Rosalba Muiños Couso

-          Sara Rodriguez Amoedo

-          Gemma Simón Fariña

A proba terá lugar o próximo martes día 14 de Novembro ás 18 horas.

 

MOBILIDADES PARA PROFESORES DE CICLO MEDIO

PROGRAMA ERASMUS+

MOBILIDADE para Profesores de Ciclos Medios

CONVOCATORIA 2016 / 2017

PROCESO DE SELECCIÓN para envio de un profesor a Alemania

Abrése o prazo de presentación de solicitudes para realizar unha mobilidade de profesor de Ciclo Medio a Alemania.

Esta mobilidade estará xestionada pola Exma. Deputación Provincial de Pontevedra a través do consorcio creado a tal fin.

 

Prazo:do 15 de Outubro    ao 5 de Novembro de 2017(ambos incluídos)

 Centro de Destino:BBS Johann-Heinrich-von-Thünen-Schule

Profesor: Andreas Rink

Sección: lenguas modernas

27432 Bremervörde

 Obxectivos:    Presentación do IES Luís Seoane e posibilitar futuros intercambios no mardo de ERASMUS+

 Criterios de Selección: Coñecementos de Idiomas Extranxeiros

                                                           Actitudes e habilidades persoais

                                                           Plan de Actuación

 Duración da Mobilidade: 5 días (para executar antes de maio 2018).

 Impresos de solicitude no despacho de Prog. Internacionales

 Para mais Información:progeuropeos@gmail.com

 

 

Resolución do Proceso de selección (20/11/2017):

 

Distribuir contido