Erasmus

MOBILIDADE PARA ALUMNOS DE CICLOS SUPERIORES

PROGRAMA ERASMUS+ (Ciclos Superiores) CONVOCATORIA 2018/ 2019

MOBILIDADE ESTUDANTES EN PRÁCTICAS

PROCESO DE SELECCIÓN

COMUNICACIÓN

Ábrese o prazo de presentación de solicitudes para participar no programa de mobilidade Erasmus+ para facer prácticas no extranxeiro.

 

Prazo: do 14  ao  28 de Novembro de 2017

 

 Adxuntase:

- Guía do Programa 2018

- Bases da covocatoria.

- Impreso de solicitude adxunto.

- Relación de aspirantes admitidos

- Calendario de realización das probas de Idioma (1ª Fase)

  

 As solicitudes deben enviarse a:

   progeuropeos@gmail.com

Asunto: Solicitude KA103-2018

 

Relación de aspirantes admitidos ao proceso de selección en Arquivo adxunto 

ERASMUS+ KA-103 Proxecto – 2017

Mobilidades de Alumnos de Ciclo Superior para prácticas.

Con motivo de alugunhas baixas de alumnos seleccionados para participar no proxecto 2017, da lugar a posibilidade de incorporar 3 novos alumnos para a realización unha movilidades no extranxeiro.

Procedemos a realizar unha segunda proba de idioma (ingles) para alumnos que non superaron a proba no 1º proceso de selección:

-          Ana Isaura García Sertal

-          Kezia Alba Paz

-          Rosalba Muiños Couso

-          Sara Rodriguez Amoedo

-          Gemma Simón Fariña

A proba terá lugar o próximo martes día 14 de Novembro ás 18 horas.

 

MOBILIDADES PARA PROFESORES DE CICLO MEDIO

PROGRAMA ERASMUS+

MOBILIDADE para Profesores de Ciclos Medios

CONVOCATORIA 2016 / 2017

PROCESO DE SELECCIÓN para envio de un profesor a Alemania

Abrése o prazo de presentación de solicitudes para realizar unha mobilidade de profesor de Ciclo Medio a Alemania.

Esta mobilidade estará xestionada pola Exma. Deputación Provincial de Pontevedra a través do consorcio creado a tal fin.

 

Prazo:do 15 de Outubro    ao 5 de Novembro de 2017(ambos incluídos)

 Centro de Destino:BBS Johann-Heinrich-von-Thünen-Schule

Profesor: Andreas Rink

Sección: lenguas modernas

27432 Bremervörde

 Obxectivos:    Presentación do IES Luís Seoane e posibilitar futuros intercambios no mardo de ERASMUS+

 Criterios de Selección: Coñecementos de Idiomas Extranxeiros

                                                           Actitudes e habilidades persoais

                                                           Plan de Actuación

 Duración da Mobilidade: 5 días (para executar antes de maio 2018).

 Impresos de solicitude no despacho de Prog. Internacionales

 Para mais Información:progeuropeos@gmail.com

 

 

Resolución do Proceso de selección (20/11/2017):

 

Becas ERASMUS+ para alumnos de Ciclos Medios (Consorcio Deputación Provincial)

Deputación Provincial

PROGRAMA ERASMUS+ (Ciclos Medios)

MOBILIDADE ESTUDANTES EN PRÁCTICAS

Modalidade recén titulados de Ciclos Medios de FP

CONVOCATORIA 2016 / 2017

PROCESO DE SELECCIÓN para envio de XAN-2018

Abrése o prazo de presentación de solicitudes para participar no programa Erasmus+ para facer prácticas no extranxeiro dirixido a recén titulados de Ciclos Medios de FP.

Estas movilidades estarán xestionadas pola Exma. Deputación Provincial de Pontevedra a través do consorcio creado a tal fin.

Prazo: do 15 ao  31 de Outubro de 2017(ambos incluídos)

 

Impresos de solicitude Anexo

  

As solicitudes deben enviarse a:

progeuropeos@gmail.com

Asunto: Beca Consorcio Deputación_Envio Xaneiro_2018

MOBILIDADES PARA PROFESORES DE CICLO SUPERIOR

Abrése o prazo de presentación de solicitudes para profesores de Ciclo Superior interesados en realizar unha mobilidade no marco de ERASMUS+ (consorcio INTERPRAX).

Prazo de presentación de solicitudes: até o 3 de Outubro de 2017.

Impresos de solicitude no despacho de Programas Internacionales

As solicitudes poden enviarse a: progeuropeos@gmail.com

Asunto: Mobilidade Profesores CS

Información adicional sobre as mobilidades:

1.- Prazas para profesores de Ciclos Superiores curso 17-18. Para adxudicar entre os centros do consorcio que o soliciten antes do 6 de Outubro de 2017.

5 mobilidades de 7 días a Bosnia

1 mobilidade de 2 semanas a Albania

1 mobilidade de 1 semana a Albania

Importe da axuda a percibir por cada movilidade: 360 € por viaxe + 160 €/día por dieta

2.- Prazas para profesores do IES Luís Seoane que imparten en  Ciclos Superiores curso 17-18.

1 mobilidade de 14 días  a Tailandia

Importe da axuda a percibir: 1.100 € por viaxe + 160 €/día por díeta

Data das mobilidades:  Mobilidades de 14 días do 3 ao 16 de Decembro 2017 ( 3 e 16 días de viaxe)

                                               Mobilidades de 7 días do 10 ao 16 de Decembro 2017 (10 e 16 días de viaxe)

Obxectivos das mobilidades: Establecer contactos e posibilitar futuras mobilidades no marco ERASMUS+.

Criterios de selección: De haber máis cadidatos que prazas, a selección basearase nos seguientes criterios:

1.       Habilidades de língua inglesa e língua española.

2.       Actitudes e habilidades persoais.

BECAS ERASMUS+ PARA CICLOS MEDIOS

BECAS ERASMUS+ DEPUTACIÓN PROVINCIAL

Prácticas no extranxeiro 2016-17 para alumnos recén titulados de  Ciclos Medios.

O IES Luís Seoane é parte integrante do consorcio creado polo Deputación Provincial de Pontevedra, con a finalidade de obter fondos do Programa ERASMUS+ para finaciación de axudas a alumnos recién titulados de Formación Profesional (Ciclos Medios), para realización de prácticas no extranxeiro.

Por este motivo, o IES Luís Seoane pon en marcha un  proceso de selección de alumnos interesados na obtención destas becas.

 Bases do proceso de selección e Impreso de Solicitude (Adxuntos)

- ENVIO XANEIRO 2017

 Os alumnos interesados en participar nesta convocatoria deben cumplimentar o Impreso de Solicitude (adxunto) e remitilo, entre o 5 e o 12 de Decembro  de 2016, á seguinte dirección de correo electrónico:   progeuropeos@gmail.com    Indicando no asunto: Beca Consorcio Deputación_Envio Xaneiro-2017

 - SOLICITUDES ADMITIDAS PARA ENVIO XANEIRO 2017.

Nome e apelidos

Ciclo Formativo de Grao Medio

País de destino preferente

Iria Fontán Noya

Xestión Administrativa

Reino Unido

- ALUMNOS SELECCIONADOS PARA ENVIO XANEIRO 2017

NOME  E  APELIDOS

Adecuac. da titulación  do perfil

Coñecemento de idiomas

Expediente académico

Méritos

Entrevista persoal

Total valoración

 

30%

20%

30%

10%

10%

Iria Fontan Noya

3

1

1,5

0

1

1,65

 

- ENVIO SEPTEMBRO 2017

  Os alumnos interesados en participar nesta convocatoria deben cumplimentar o Impreso de Solicitude (adxunto) e remitilo, entre o 5 e o 12 de Decembro  de 2016, á seguinte dirección de correo electrónico:   progeuropeos@gmail.com    Indicando no asunto: Beca Consorcio Deputación_Envio Xaneiro-2017

 - SOLICITUDES ADMITIDAS PARA ENVIO SETEMBRO 2017.