INICIO DO PROCESO DE ADMISIÓN PARA CICLOS FORMATIVOS

INFORMACIÓN DO PROCESO  (Remate periodo matrícula 7 de xullo).

 

NOTAS DE INTERESE PARA FP:

        - O alumnado que deba repetir terá que solicitar praza, indicando a súa condición de repetidor, nos mesmos prazos que os novos solicitantes de praza.

     - O alumnado de 2º curso CF Comercio Internacional e 2º curso CF Xestión de V. e Espazos Comerc. TERÁN HORARIO DE TARDE.

     - Oferta Adultos Presencial DESAPARECE, só haberá oferta en ensino á Distancia.