PUBLICACION DE CUALIFICACIÓNS DA SEGUNDA AVALIACIÓN

As cualificacions serán publicadas en ABALARMobil nas datas e horas seguintes:

     - BACHARELATOdia 16 ás 14:00 horas

     - CICLOS MEDIOS E SUPERIORES 2° CURSO: día 17 ás 13:00 horas

     - FPB e CICLOS 1°día 22 ás 13:00 horas

     - ESO:    día 23 ás 13:00 horas