AXUDAS PARA ACREDITACIÓN DO NIVEL LINGÜÍSTICO

Publicada a Resolución definitiva de centros beneficiarios das axudas de acreditación lingüística a centros públicos.

Neste curso a Consellería só concedeu axudas nos niveis 2ºBach e 2º FP.

Estas foron as axudas concedidas pola Consellería de Educación (incluen Inglés e Francés)