TARXETA XENTE NOVA PARA O TRANSPORTE

A Tarxeta Xente Nova

 

As vantaxes da tarifa Xente nova aplicanse ás viaxes interurbanas dos menores de 21 anos EN TODA GALICIA.

 

Así, os menores de 21 anos poden viaxar gratis no transporte público interurbano que depende da Xunta de Galicia, calquera que sexa a súa orixe e destino.

INFORMATE AQUÍ