Bolsas e Axudas ao Estudo para Niveis Postobrigatorios Non Universitarios e da Convocatoria para Alumnado con Necesidade Específica de Apoio Educativo.

Bolsas e Axudas ao Estudo para Niveis Postobrigatorios Non Universitarios e da Convocatoria para Alumnado con Necesidade Específica de Apoio Educativo.

Na páxina do Ministerio de Educación y FP foron publicadas as resolucións definitivas correspondentes ao curso 2019-20 da Convocatoria Xeral 


As datas para a presentación de Recurso Reposición son as seguintes:

- CONVOCATORIA XERAL, do día 3 de xuño até o 2 de xullo, ambos días incluídos.

- CONVOCATORIA DE APOIO EDUCATIVO, do día 2 de xuño até o 1 de xullo, ambos días incluídos.

Nos anexos que van con este correo, remitímoslles ditas resolucións e o modelo de recurso de reposición que poden utilizar se o desexan.

As listaxes de Convocatoria Xeral poden consultarse na páxina web do Ministerio de Educación y FP.
No que respecta á Convocatoria de NEAE as listaxes non son públicas, mais o Ministerio de Educación y FP envioulle a cada alumno, por vía telématica, cadansúa comunicación.

 

MODELO RECURSO