POSIBILIDADE DE RECUPERAR MATERIAL NO CENTRO

O alumnado ou os seus proxenitores:

-- poden pasar a recoller material que deixaran no centro a partir do 26 de maio e ata o 5 de xuño en horario de 09:00 a 14:00.

--poden devolver libros e mochilas viaxeiras na Biblioteca os mércores e os 

venres de 11:30 á 12:00 ata o 5 de xuño

 

Deberan vir provistos de mascarilla