PROBAS 2019-20 CICLOS

PROBAS DE ACESO  INFORMACIÓN XERAL:

  • Data da proba para Ciclos Superiores 23/04/2020 
  • Data da proba para Ciclos Medios 28/05/2020

EXAMES DE PENDENTES:

 

PROBAS LIBRES (INFORMACIÓN)

 PROGRAMACIÓN PROBAS LIBRES:

CALENDARIO DE PROBAS LIBRES:

  • CICLOS DA FAMILIA DE ADMINISTRACIÓN
  • CICLOS DA FAMILIA DE COMERCIO

 CALENDARIO EXAMES XUÑO E PERDA DA AVALIACIÓN CONTINUA

  • CICLOS FAMILIA ADMINISTRACIÓN
  • CICLOS FAMILIA COMERCIO
  • CICLOS ADULTOS

 

 DISTANCIA:

 CICLO MEDIO XESTIÓN ADMINISTRATIVA