Skip to Content

Relixión Católica

O Departamento de Relixión católica

 

 
 
 

 

 

 

 


Incluir neste espazo a información sobre o departamento que se considere oportuna. Por exemplo:

O departamento de Relixión crease no IES Lucus Augusti de Lugo no curso 1998/99 ao abeiro do Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos IES.

Actualmente a área de Relixión ten atribuidas as seguintes materias:

  ESO:

- Relixión 1º,2º,3º e 4º.

BAC:

- Relixión 1º BAC e 2º BAC

 
 
 

Xefe/a de departamento:  
Mª Inmaculada Vázquez Fernández

 

Horario de reunión semanal:   Martes

 

Profesores/as do departamento

Profesor/a

Materia/s que imparte

 Recepción

Pais/nais

Alumnos/as

 Mª Inmaculada Vázquez 

Relixión 1º ESO ,C,D; 2º ESO A,B,C,

3º ESO A,C,D; 4º ESO A,B ,C, D

Venres 10:25- 11:15

 

Mª Inmaculada Vázquez

  Relixión 1º BAC D, E, F

   
Silvia Losada Besteiro

Relix 1º ESO AB; 3º ESO B; 2º ESO D

 Marts 11:45-12:35

 

Silvia Losada Besteiro Relixión 1º Bac A,B,C; 

   

 
   

 

 

   

 

 

 
 

Materia

Título do libro

Autor

ISBN

Editorial

Relixión

Sen libros de texto para o curso 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

         

 

     

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Complementarias

 

- Presencia e testemuña dun misioneiro para intercambiar aspectos culturais e da fe cristiá con distintos países. Para todos os cursos. Outubro.

- Concurso de Postais de Nadal. Para todos os cursos . Decembro.

- Montámolo belén. Decembro.

- Xornada mundial da Paz. Para todos os cursos. Xaneiro.

- Talleres de Cáritas e charlas concienciando na solidariedade. Para todos os cursos.

 

Extraescolares

 

1. 1º ESO e 2º ESO: Visita á Catedral de Santiago e o Parque Multiaventuras de Marín. Intercentros. Día 6 de abril.

OBXECTIVOS:

- Coñecer e apreciar a arte relixiosa.

           - Fomentar a atividade física e as relacións con alumnas/osdoutros centros.

23º ESO: Visita a: Templos de relixións monoteístas en Madrid, visita guiada á cidade, e á sede de Mensajeros de la Paz e o “Parque de atraccións Warner Bross”. Intercentros. Días 12 e 13 de maio.

OBXECTIVOS:

            - Descubrir e apreciar a arte relixiosa.

            - Fometar o respeto polas outras relixións.

            - Fomentar a relación con alumnas/os doutros centros e valorar a convivencia.

3. 4º ESO, 1º BACHARELATO e 2º BACHARELATO: Visita guiada a  Zaragoza, visita guiada a Barcelona, Sagrada Familia e Parque Güell e PortAventura.

OBXECTIVOS:

          - Descubrir e apreciar a arte relixiosa.

          - Fomentar a arte e a cultura en xeral ,

          - Fomentar a relación con alumnos/as doutros centros e valorar a convivencia.


 

 

 

A presenza do ensino relixioso na escola responde, en primeiro lugar, á importancia que esta asignatura ten dentro da educación para que o alumno poida conseguir un desenvolvemento pleno e integral da súa personalidade. A necesidade de sentido do ser humano é unha evidencia á que a escola necesariamente debe dar resposta. A educación da dimensión relixiosa é parte fundamental para a maduración da persoa. Non podería existir unha formación integral e unha educación de calidade, si non se permitise o desenvolvemento de todas as dimensións inherentes ao ser humano, entre as cales atópase a relixiosa. Esta capacidade básica da persoa adquire o seu auténtico cumprimento cando se descobre o sentido da vida. O ensino da relixión católica nos centros escolares axudará aos estudantes a ensanchar os espazos da racionalidade e adoptar unha actitude de apertura ao sentido relixioso da vida, sexa cal fora a súa manifestación concreta.

A Declaración Universal de Dereitos Humanos de 1948 recoñece a liberdade relixiosa de persoas e pobos. Pola súa banda, a Constitución Española non só recoñece a liberdade relixiosa senón tamén garante «o dereito que asiste aos pais para que os seus fillos reciban a formación relixiosa e moral que estea de acordo coas súas conviccións» no artigo 27.3. Un dereito que tamén forma parte de tratados internacionais recoñecidos por España como o Pacto Internacional de Dereitos Económicos Sociais e Culturais no seu artigo 13.3 e a Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea, artigo 14.3, entre outros.

A Igrexa, como se recolle no número 2 da Gravissimun Educationis, realizou continuos esforzos para favorecer que a formación relixiosa se imparta no ámbito escolar, como contribución decisiva á formación integral da persoa. Por ese motivo, a Santa Sé subscribiu un Acordo Internacional co Estado Español sobre Ensino e Asuntos Sociais, asinado o 3 de xaneiro de 1979, onde se outorga a competencia para elaborar o currículo da asignatura de Relixión e Moral Católica á xerarquía eclesiástica (art. 6).

O ensino da relixión católica na escola responde á necesidade de respectar e ter en conta o conxunto de valores e significados nos que a persoa naceu como hipótese explicativa da realidade e que se denomina tradición.

Para iso, a relixión católica pretende contribuír á educación integral do estudante en dúas direccións. Por unha banda, responde á dimensión relixiosa de todo ser humano e, por outra, introdúceo na realidade á luz dunha hipótese ofrecida por unha historia e unha tradición. Deste xeito, promóvese o recoñecemento dun sentido da existencia dun xeito coherente co propio desenvolvemento psico-evolutivo do alumnado.

O desenvolvemento do currículo estrutúrase en catro grandes bloques que pretenden recoller o saber antropológico cristián acumulado ao longo dos séculos. Eses bloques parten do sentido relixioso do home, continúan co estudo da revelación; Deus maniféstase ao home e faino nunha historia concreta, con personaxes e situacións que o alumnado debe coñecer e que contribuirán á súa comprensión do mundo. Dita revelación culmina en Xesucristo e a mensaxe evanxélica, centro do terceiro bloque do currículo e eixe vertebrador da asignatura. Para rematar, estúdase a Igrexa como manifestación da presenza continuada de Xesucristo na historia. Convén subliñar, que lonxe dunha finalidade catequética ou de adoctrinamiento, o ensino da relixión católica ilustra aos estudantes sobre a identidade do cristianismo e a vida cristiá.

Estes catro bloques que compoñen a asignatura de relixión católica inclúen conceptos, procedementos e actitudes, que permite o coñecemento de si mesmo, da realidade e dos problemas que esta suscita. Por iso, os contidos xerais da asignatura contribúen á consecución dos obxectivos propostos para as diferentes etapas.

 
 
Distribuir contido


by Dr. Radut