Ensinanza de adultos

ESA

MATRÍCULA CURSO 2015/16


Prazos de matrícula:

O día 1 de setembro de 2015 abriráse o prazo de matriculación de ensinanzas básicas iniciais de persoas adultas, que permanecerá aberto durante todo o curso e segundo os seguintes prazos:

 

- Do 1 ao 10 de setembro de 2015 para o primeiro cuadrimestre. 

- Do 8 ao 15 de xaneiro do 2016 para alumnado de nova incorporación ao centro no segundo cuadrimestre.

 

Impreso solicitude admisión ESA

Impreso de matrícula

Ficha de datos matrícula

 

CIRCULAR 6/2015, DA DIRECCIÓN XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA, POLA QUE SE DITAN INSTRUCIÓNS SOBRE A ORGANIZACIÓN E O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS EPA E DOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA QUE IMPARTAN ENSINANZAS BÁSICAS DE EDUCACIÓN PARA PERSOAS ADULTAS POLAS MODALIDADES PRESENCIAL E A DISTANCIA NO CURSO 2015/2016.

 

BAC

CIRCULAR 7/2015, DA DIRECCIÓN XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA, PARA A ORGANIZACIÓN E POSTA EN FUNCIONAMENTO DAS ENSINANZAS DE BACHARELATO PARA PERSOAS ADULTAS

 

   Impresos de Matrícula

       1º BAC              2º BAC

( categories: )
Distribuir contido