Skip to Content

Admisión curso 2017-18

RESERVA DE PRAZA PARA ALUMNOS/AS DE ESO E BAC PARA O CURSO 2018/19

           
 
     LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO ADMITIDO curso 2018-19  
       
          
 

    

 

 

 
           
      

          
              Centros adscritos ao IES Lucus Augusti: CEIP ROSALÍA DE CASTRO, CEIP A PONTE
 
           
      - Prazo de solicitude de admisión: Do 1 o 20 de marzo de 2017 ás 14 horas.

        (Para alumnos/as de ESO e BAC procedentes doutros centros).

                        -  Descargar impreso de solicitude de admisión no centro.
 
           
    -  Áreas de influencia ESO.      
           
           
      Áreas de influencia BAC.      
           
         
 

- Servizos complementarios que oferta o centro

            Servizo de transporte  (Normativa curso 2016/17)

            Servizo de comedor (Normativa curso 2016/17)

     
          
         
   

- CRITERIO COMPLEMENTARIO. (Pendente de aprobación ou modificación)

   O Consello Escolar do IES Lucus Augusti, en base ao disposto no Artigo 28, punto 1 da ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, acordou  establecer como Criterio complementario o seguinte:

 "Polo domicilio familiar ou  lugar de traballo das/dos nais/pais ou titoras/es situado dentro das áreas de influencia limítrofes á área de influencia do centro": 1 Punto.

 Tal circunstancia deberá de acreditarse mediante a aportación da documentación que se estipula no Artigo 22, puntos 3, 4, 5 e 6 da citada Orde do 12 de marzo de 2013, segundo corresponda.

     
   

Nota informativa:

1. Cada alumna ou alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar. O infrinxir esta norma determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

2. O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

3. O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

 

- Lexislación aplicable:

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 
ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

CORRECCIÓN de erros. Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

 Mais información na web da Consellería

Acceso á aplicación de xestión: admisionalumnado

     
Distribuir contido


by Dr. Radut