Skip to Content

Ciclos FP

Ciclos

                                                               LABORATORIO

                                                                                                                 

- Denominación: Laboratorio.

- Nivel: Formación Profesional de grao medio.

- Duración: 1300 horas.

-Competencia xeral: Preparar mostras e realizar ensaios físicos, análises químicas e probas microbiolóxicas, seguindo procedementos e métodos analíticos establecidos e respectando as normas de seguridade e medioambientais.

-Currículo: Ver currículo.

ACCESO: Poderá cursar a formación profesional de grao medio quen dispoña do título de graduado en educación secundaria obligatoria.

Tamén se pode acceder a través da proba de acceso. Poden realizala as persoas que teñan cumpridos dezasete anos, ou os cumpran no ano natural de realización da proba.

                              

                                                                        Horario

curso en horario de 16,00 a 21.45h.

  

MÓDULOS

 

 1º Curso
 • Módulo profesional 1: Operacións básicas de laboratorio (160 horas)
 •   Módulo profesional 2: Ensaios físicos e físico-químicos (130 horas)
 • Módulo profesional 3: Química e análise química (320 horas)
 • Módulo profesional 4: Probas microbiolóxicas (130 horas)
 • Módulo profesional 5: Información e seguridade no laboratorio (110 horas)
 • Módulo profesional de formación e orientación laboral (55 horas)  

            

2º Curso

  

 •  Módulo profesional de formación en centros de traballo (340 horas)

                          LABORATORIO DE ANÁLISE E CONTROL DE CALIDADE 

- Denominación: laboratorio de análise e de control de calidade.

- Nivel: Formación Profesional de grao superior.

- Duración: 2.000 horas.

- Referente europeo: CINE – 5b (Clasificación Internacional Normalizada da Educación). 

-Competencia xeral: A competencia xeral deste título consiste en organizar e coordinar as actividades de laboratorio e o plan de mostraxe, realizando todo tipo de ensaios e análises so-bre materias e produtos en proceso e acabados, orientados á investigación e ao control de calidade, así como interpretar os resultados obtidos, actuando baixo normas de boas prácticas no laboratorio.

-Currículo:  Ver currículo.


ACCESO: Poderá cursar a formación profesional de grao superior quen dispoña do título de bacharelato. 

Tamén se pode acceder a través da proba de acceso. Poden realizala as persoas que teñan cumpridos dezanove anos, ou os cumpran no ano natural de realización da proba. Tamén a poden realizar as persoas teñan cumpridos ou cumpran dezaoito anos no ano natural de realización da proba , e dispoñan dun título de técnico relacionado con aquel ao que desexen acceder.

 

 

Horario

 

Curso en horario de 8,45 a 14.15h. 2 tardes de 3 sesións cada unha

  

MÓDULOS

  

 

 1º Curso  

 

 • MP0065. Mostraxe e preparación da mostra.

   Equivalencia en créditos ECTS: 13

    Duración: 213 horas 

 •     MP0066. Análises químicas.

    Equivalencia en créditos ECTS: 15

   Duración: 320 horas

 • MP0069. Ensaios fisicoquímicos.

    Equivalencia en créditos ECTS: 9

    

   Duración: 160 horas

 • MP0070. Ensaios microbiolóxicos.

    Equivalencia en créditos ECTS: 10

   Duración: 160 horas

 • MP0074. Formación e orientación laboral.

    Equivalencia en créditos ECTS: 5

   Duración: 107 horas

   

   

   

2º Curso
 •      MP0067. Análise instrumental.

        Equivalencia en créditos ECTS: 13

                         Duración: 226 horas

 • MP0068. Ensaios físicos.

    Equivalencia en créditos ECTS: 9

   

                  Duración: 123 horas

 • MP0071. Ensaios biotecnolóxicos.

    Equivalencia en créditos ECTS: 9

    

                  Duración: 105 horas

 • MP0072. Calidade e seguridade no laboratorio.

   Equivalencia en créditos ECTS: 6

    

                  Duración: 123 horas

 • MP0073. Proxecto de laboratorio de análise e de control de calidade.

    Equivalencia en créditos ECTS: 5

      Duración: 26 horas

               Realízase durante o periodo de FCT, unha vez se superen os módulos teóricos.

 • MP0075. Empresa e iniciativa emprendedora.

  Equivalencia en créditos ECTS: 4  

          Duración: 53 horas 

 

 •      MP0076. Formación en centros de traballo.

     Equivalencia en créditos ECTS: 22

     Duración: 384 horas 

               Realízanse prácticas en empresa, unha vez se superen os módulos teóricos    

 
 
Distribuir contido


by Dr. Radut