Skip to Content

BAC

Bacharelato

1º CURSO                    2º CURSO

                                                               BACHARELATO

                                                                       Horario

B.A.C. diurno, en horario de 8,45 ata as 14,15. Unha tarde de 16,15 a 17,45h.
B.A.C. adultos  1º e 2º  curso en horario de 16,15 a 22h.

Materias

As materias  a elixir en cada curso son as seguintes:

 1º Curso
 
 
   
   
 
   
   
2º Curso

Materias comúns (3 horas):

 •  Historia
 •  Lingua castelá e literatura
 •  Lingua galega e literatura
 •  Lingua estranxeira
 •  Filosofía II
 •  Relixión (1 h.) / Atención Educativa (1 h.)
Materias propias  da modalidade (4 horas)
Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía Bacharelato de Humanidades e CC.SS.
 • Matemáticas
 • Elixiranse dúas numeradas 1, 2, 3, 4
 • Física
 • Debuxo Técnico II
 • Qímica
 • Bioloxía
 • Ciencias da terra e do medio ambiente
 • Tecnoloxía Industrial II
 • Xeografía
 •  Elixiranse dúas numeradas 1, 2, 3, 4
 • Latín II
 • Grego II
 • Literatura universal
 • Historia da Arte
 • Economía e Organización de Empresas
 •  Matemáticas Apli. CCSS II
Materias optativas (4 horas). O alumnado escollerá unha.
Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía Bacharelato de Humanidades e CC.SS.
 • 2ª Lingua Estranxeira II (Francés)
 • 2ª Lingua Estranxeira II (Alemán)
 • Métodos estatísticos e numéricos
 • Filosofía da Ciencia e da Tecnoloxía
 • Ética e Filosofía do Dereito
 • Física
 • Bioloxía
 • Xeoloxía
 • Debuxo Técnico II
 • Ciencias da Terra e do Medio Ambiente
 • Literatura Galega do século XX
 • Economía e Organización de Empresas
 • Historia e xeografía de Galicia
 • Química 
 • Xeoloxía
 •  2ª Lingua Estranxeira II (Francés)
 • 2ª Lingua Estranxeira II (Alemán)
 • Métodos estatísticos e numéricos
 • Filosofía da Ciencia e da Tecnoloxía
 • Ética e Filosofía do Dereito
 • Latín II
 • Historia da Arte
 • Matemáticas  Aplicadas  CCSS II
 • Literatura Galega do Século XX
 • Economía e Organización de Empresas
 • Historia e Xeografía de Galicia

                                                         BACHARELATO DE ADULTOS            

Materias

As materias  a elixir en cada curso son as seguintes:

 1º Curso (3 h) 

 

Materias comúns (3 horas):

 • Lingua Galega e Lit.   

 • Inglés / Francés

 • Ed. Física (2 h.)   

 • Lingua Castelá e Lit.

 •  Cienc. M.C. (2 h.)

 • Filosofía e Cid. (2 h.)

 • Relixión (1 h.) / Atención Educativa (1 h.)

 Materias propias  da modalidade (4 horas)
Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía Bacharelato de Humanidades e CC.SS.
 • Matemáticas I
 • Bioloxía e Xeoloxía
 • Física e Química
 • Debuxo Técnico I
 • Grego I / Economía
 • Historia do mundo contemporáneo
 • Latín I / Matemáticas aplicadas ás CC.SS. I

 

 Materias optativas (4 horas). O alumnado escollerá unha.
Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía Bacharelato de Humanidades e CC.SS.
 • Música
 • Debuxo Técnico II
 •  Literatura Hispánica
 •  Antropoloxía
 •  Economía
 • 2ª Lingua Extranxeira (Francés)
 • 2ª Lingua Extranxeira (Alemán)
 • Tec. da Información e da Com.
 •  Música
 •  Literatura Hispánica
 •  Antropoloxía
 •  Economía
 • Mat. Apl. As CCSS I
 • 2ª Lingua estranx. I (Francés)
 • 2º Lingua estranx. I (Alemán)
 • Latín I
 • Tec. da Información e da Com.
2º Curso

Materias comúns (3 horas):

 •  Historia.   
 •  Lingua castelá e literatura
 •  Lingua galega e literatura
 •  Lingua estranxeira
 •  Filosofía II
 • Relixión (1 h.) / Atención Educativa (1 h.)
Materias propias  da modalidade (4 horas)
Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía Bacharelato de Humanidades e CC.SS.
 • Matemáticas II
 • Física
 • Debuxo Técnico II
 • Qímica
 • Bioloxía
 • Ciencias da terra e do medio ambiente
 • Xeografía
 • Latín II
 • Grego II
 • Literatura universal
 • Historia da Arte
 • Economía e Organización de Empresas
 •  Matemáticas Apli. CCSS II
Materias optativas (4 horas). O alumnado escollerá unha.
Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía Bacharelato de Humanidades e CC.SS.
 • 2ª Lingua Estranxeira II (Francés)
 • 2ª Lingua Estranxeira II (Alemán)
 • Métodos estatísticos e numéricos
 • Filosofía da Ciencia e da Tecnoloxía
 • Ética e Filosofía do Dereito
 • Física
 • Bioloxía
 • Xeoloxía
 • Debuxo Técnico II
 • Ciencias da Terra e do Medio Ambiente
 • Literatura Galega do século XX
 • Economía e Organización de Empresas
 • Historia e xeografía de Galicia
 • Química 
 •  2ª Lingua Estranxeira II (Francés)
 • 2ª Lingua Estranxeira II (Alemán)
 • Métodos estatísticos e numéricos
 • Filosofía da Ciencia e da Tecnoloxía
 • Ética e Filosofía do Dereito
 • Latín II
 • Historia da Arte
 • Matemáticas  Aplicadas  CCSS II
 • Literatura Galega do Século XX
 • Economía e Organización de Empresas
 • Historia e Xeografía de Galicia
Distribuir contido


by Dr. Radut